Chi tiết bài viết

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: "Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam"

21:34, Thứ Tư, 25-8-2021

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 25/8/2021, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: "Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam". Hội thảo trực tuyến diễn ra tại 15 điểm cầu, trong đó có 02 điểm cầu chính là Hà Nội và Quảng Bình. Đại tướng, Tiến sĩ Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo chủ trì Hội thảo tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo.


Điểm cầu Quảng Bình

Hội thảo nhằm khẳng định và làm rõ quan điểm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về chiến tranh cách mạng Việt Nam và con đường đấu tranh giải phóng dân tộc; khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh Nhân dân; xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh Nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”, phát triển học thuyết quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh... Hội thảo làm rõ thêm những cống hiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân; tổ chức chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức, điều hành hoạt động tác chiến của Quân đội Nhân dân Việt Nam gắn liền với cuộc đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đặc biệt là trong đấu tranh giành chính quyền và 02 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ; phát triển khoa học, kỹ thuật, giáo dục, đào tạo, mở rộng quan hệ đối ngoại; giá trị và những bài học kinh nghiệm lớn rút ra từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc truyền thống cách mạng và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ; vận dụng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Có 110 bài tham luận được gửi tới Hội thảo đã tập trung làm rõ quan điểm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về chiến tranh cách mạng Việt Nam và con đường đấu tranh giải phóng dân tộc; khởi nghĩa vũ trang, chiến tranh Nhân dân; xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh Nhân dân; những cống hiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân; tổ chức chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức, điều hành hoạt động tác chiến Quân đội Nhân dân Việt Nam gắn liền với độc lập dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...


Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo ở điểm cầu tỉnh Quảng Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Cuộc đời hơn 80 năm hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với những mốc son lịch sử trọng đại đánh dấu quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Với tư duy sắc bén, tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao và đóng góp xuất sắc vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Cùng với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tấm gương mẫu mực về đạo đức, nhân cách của người chiến sĩ cộng sản, cống hiến hết mình vì nước, vì dân. Đại tướng cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với quê hương Quảng Bình, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu với Đảng bộ, quân và dân với mong muốn đưa Quảng Bình thành tỉnh phát triển.

Đồng chí cho biết Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam” còn là dịp để các đại biểu tập trung nghiên cứu và phát triển lý luận về đấu tranh cách mạng; quan điểm, tư tưởng xây dựng thế trận lòng dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh Nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân; phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Các đại biểu dự Hội thảo tại điểm cầu Quảng Bình

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Đồng chí Võ Nguyên Giáp đã được Đảng, Nhà nước và quân đội tin tưởng giao phó nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt. Dù ở cương vị nào, đồng chí Võ Nguyên Giáp luôn là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam, một tài năng quân sự xuất chúng, có những công lao to lớn đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, chiến thắng oanh liệt của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tên tuổi của Đại tướng gắn liền với những thắng lợi oanh liệt của quân đội, của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, góp phần làm thay đổi dòng chảy lịch sử của đất nước và thế giới”. Cũng theo Bộ trưởng, cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; một nhân cách lớn với tấm lòng yêu nước thương dân, tầm cao trí tuệ, đạo đức nhân văn, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; sống nhân hậu, giản dị, gần gũi, thương yêu, chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, được toàn quân và toàn dân tin yêu, mến phục, dành cho Đại tướng những tình cảm tốt đẹp, suy tôn là “Anh Cả của quân đội”, “Đại tướng của Nhân dân”, “Tư lệnh của các Tư lệnh”, “Chính ủy của các Chính ủy”, “Tướng của các Tướng”, được quốc tế đánh giá là “Vị tướng của phong trào giải phóng dân tộc”. Bộ trưởng khẳng định, Hội thảo khoa học là hoạt động lớn, trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Người; đồng thời mong muốn các tham luận và ý kiến được trình bày tại Hội thảo sẽ góp phần bổ sung những thông tin tư liệu khẳng định sâu sắc cuộc đời, sự nghiệp cách mạng sôi nổi, phong phú của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; tiếp tục, tôn vinh và tri ân công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, quân đội, qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo…


Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo

Đại tướng Phan Văn Giang cũng cho rằng, kết quả được đúc rút từ hội thảo là những kinh nghiệm quý báu cần được vận dụng vào thực tiễn hoạt động của các cơ quan, đơn vị, góp phần vào xây dựng quân đội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc hiện nay; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp để giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và củng cố niềm tin của Nhân dân vào công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo…

Cũng tại Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cho rằng Hội thảo không chỉ là dịp tiếp thu, khẳng định những cống hiến to lớn của Đại tướng đối với cách mạng Việt Nam nói chung mà còn đối với quê hương Quảng Bình nói riêng; đồng thời giáo dục cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong tỉnh nâng cao lòng tự hào về truyền thống quê hương, học tập và làm theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương Quảng Bình...

PV Hồng Mến

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập