Chi tiết bài viết

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng phòng hộ ven biển

16:26, Thứ Năm, 7-7-2022

(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ rừng phòng hộ ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, chủ rừng quan tâm triển khai thực hiện. Việc quản lý, theo dõi diễn biến rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại khu vực ven biển ngày càng chặt chẽ. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập, tồn tại như: Tại một số địa phương xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng phòng hộ ven biển để làm khu lăng mộ, hồ nuôi tôm, khai thác cát, xây dựng công trình trái phép nhưng chậm được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Tình trạng tự ý san ủi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, sử dụng đất sai mục đích trong rừng phòng hộ vẫn còn xảy ra ở một số nơi; người dân cố ý trồng cây hoa màu, cây rừng trái phép ở trong rừng phòng hộ để chiếm đất nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý. Việc rà soát, xử lý các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất rừng phòng hộ ven biển từ trước đến nay trên địa bàn theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh thực hiện còn chậm và chưa xử lý dứt điểm.

Để tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu, ngày 07/7/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững đã có Công văn yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng…; đồng thời tuyên truyền cho cộng đồng nhận thức rõ tầm quan trọng của hệ thống rừng ven biển trong việc bảo vệ môi trường, phòng chống cát bay, cát nhảy, giảm nhẹ thiên tai, từ đó cùng chung tay góp sức trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng ven biển; khẩn trương hoàn thành việc rà soát, lập phương án, xử lý dứt điểm trường hợp vi phạm về phá rừng và lấn chiếm đất rừng phòng hộ ven biển trái pháp luật từ trước đến nay trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở, chủ rừng tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển; tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá toàn bộ diện tích rừng phòng hộ ven biển, hiện trạng sử đất, thực trạng quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi xâm hại rừng phòng hộ ven biển trái pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời và xử lý các trường hợp lấn chiếm, san ủi đất cát ven biển, làm lăng mộ, xây dựng công trình trên đất rừng phòng hộ trái quy định của pháp luật.

Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm và đơn vị trực thuộc thường xuyên bám cơ sở, tham mưu UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng ven biển của các đối tượng chủ rừng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu xử lý trường hợp sai phạm theo quy định, đặc biệt là hành vi xâm hại rừng phòng hộ ven biển; theo dõi diễn biến rừng, giám sát tài nguyên rừng,  giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để phát hiện kịp thời và xử lý vi phạm; thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng và cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn kiểm tra rừng, phát hiện hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp ở trong rừng phòng hộ ven biển, tổ chức ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong, rừng phòng hộ Đồng Hới tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng phòng hộ ven biển trên lâm phận quản lý; tổ chức lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt đối với diện tích rừng trồng phòng hộ ven biển, rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn viện trợ nước ngoài; thực hiện tốt chương trình, mục tiêu lâm nghiệp bền vững như: Giao khoán bảo vệ rừng, chương trình, dự án trồng rừng, trồng rừng phòng hộ ven biển đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ rừng ven biển, không để xảy ra tình trạng lợi dụng dự án chuyển đổi rừng để trục lợi, chặt phá, khai thác, lấn chiếm rừng trái phép; thực hiện tốt biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt, đối với diện tích rừng trồng ven biển do các đơn vị chủ rừng đang quản lý, sử dụng.

PV Hồng Mến

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)