Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát

15:28, Thứ Sáu, 22-7-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 22/7/2022, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã có Công văn số 141/BCĐ về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu cơ quan thành viên, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại Công văn số 400/VPUBND-KT ngày 15/02/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng thuốc lá điếu và đường cát; đồng thời thường xuyên tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu, thị trường nội địa; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát đối tượng nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát.

Bên cạnh đó, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát, trao đổi thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát hoạt động của doanh nghiệp, đại lý trong việc chấp hành quy định về điều kiện nhập khẩu, lưu kho, vận chuyển để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hành vi gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ huy của các đơn vị trong công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa nói chung và mặt hàng đường cát nói riêng; tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kết quả thực hiện.

PV Hồng Mến

Các tin khác