Sử dụng Căn cước công dân thay thế Thẻ Bảo hiểm Y tế khi đi khám, chữa bệnh

16:23, Thứ Sáu, 29-7-2022

(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã tích cực phối hợp với ngành Công an thực hiện đồng bộ, tích hợp thông tin Thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) của người dân vào Căn cước công dân gắn chíp (CCCD). Qua đó nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ: "Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng CCCD", trong đó tập trung thực hiện ngay việc tích hợp thông tin Thẻ BHYT vào CCCD.

Để triển khai thực hiện, ngày 28/02/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn số 931/BYT-BH về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám, chữa bệnh (KCB) BHYT bằng CCCD, cho phép người tham gia BHYT sử dụng CCCD thay thế Thẻ BHYT đăng ký vào KCB BHYT. Sau thời gian triển khai đồng bộ, tích hợp thông tin Thẻ BHYT vào CCCD, ngày 25/7/2022, BHXH tỉnh đã có Công văn số 2060/BHXH-CNTT về việc đẩy mạnh sử dụng CCCD trong KCB BHYT gửi các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn toàn tỉnh, hướng dẫn tiếp đón người tham gia BHYT xuất trình CCCD thay thế Thẻ BHYT đăng ký vào KCB BHYT.

Để tạo thuận lợi, thói quen cho người lao động trong đơn vị sử dụng CCCD từng bước thay thế Thẻ BHYT khi đi KCB BHYT, ngày 28/7/2022, BHXH tỉnh ban hành Công văn số 2121/BHXH-CNTT về việc sử dụng CCCD thay thế Thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh.

Theo đó, BHXH tỉnh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn toàn tỉnh phối hợp triển khai thông báo đến toàn thể người lao động trực thuộc đơn vị biết về chủ trương của Bộ Y tế và ngành BHXH Việt Nam cho phép người tham gia BHYT sử dụng CCCD thay thế Thẻ BHYT khi đi KCB BHYT trên toàn quốc. Riêng đối với các đơn vị sử dụng lao động là cơ sở giáo dục thông báo cho toàn bộ sinh viên, học sinh đã được cấp CCCD (nếu có) đang học tập tại đơn vị biết về chủ trương trên để áp dụng khi đi KCB BHYT.

Cùng với đó, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn toàn tỉnh phản ánh về BHXH tỉnh qua số điện thoại 0799.000.303 (nhánh 5) hoặc địa chỉ email: cntt@quangbinh.vss.gov.vn các trường hợp: Người tham gia BHYT xuất trình CCCD thay thế Thẻ BHYT đăng ký vào KCB BHYT nhưng CCCD chưa được tích hợp thông tin Thẻ BHYT hoặc thông tin Thẻ BHYT đã được tích hợp vào CCCD chưa đúng để cơ quan BHXH phối hợp với cơ quan Công an rà soát, kịp thời tích hợp, điều chỉnh thông tin Thẻ BHYT trên CCCD; cơ sở KCB BHYT từ chối tiếp đón người tham gia BHYT xuất trình CCCD thay thế Thẻ BHYT khi làm thủ tục đăng ký vào KCB BHYT.

Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng đề nghị các đơn vị sử dụng lao động quan tâm phối hợp, kịp thời triển khai thực hiện những nội dung đã nêu để đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT.

PV Minh Huyền

Các tin khác