Triển khai thực hiện Giai đoạn 2 về Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ

16:39, Thứ Sáu, 29-7-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 28/7/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 533/QĐ-SGDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Giai đoạn 2 về Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học (TMN, HSTH) vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ.

Theo đó, nhiệm vụ triển khai thực hiện bao gồm các nội dung trọng tâm, đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền về giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, huy động TMN, HSTH người dân tộc thiểu số đến trường để đảm bảo duy trì và đạt vững chắc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn; rà soát, đầu tư xây dựng, mua sắm, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu, đồ dùng, đồ chơi (trong lớp và ngoài trời) trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học có trẻ dân tộc thiểu số, đặc biệt tại các nhóm, lớp, điểm lẻ để nâng cao chất lượng giáo dục địa phương; huy động nguồn lực xã hội hóa từ tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp kinh phí, tài liệu, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh tiểu học, hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị… để tăng tỷ lệ TMN, HSTH được ăn bán trú, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho trẻ, phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ ở đơn vị có trẻ em dân tộc thiểu số…

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng bao gồm thiết kế, triển khai chương trình trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm hỗ trợ cho cha, mẹ trẻ và cộng đồng trong việc tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ; bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường mầm non, tiểu học có trẻ em người dân tộc thiểu số trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ; tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học có trẻ em người dân tộc thiểu số theo hướng khai thác, vận dụng yếu tố văn hóa và ngôn ngữ mẹ đẻ của trẻ; hướng dẫn, chỉ đạo việc sử dụng kho học liệu số về giáo dục song ngữ, tài liệu, học liệu, tranh ảnh, băng đĩa về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ phù hợp với đặc điểm dân tộc, ngôn ngữ mẹ đẻ và văn hóa vùng miền, thân thiện với TMN, HSTH người dân tộc thiểu số; huy động tham gia dạy/hỗ trợ tiếng Việt cho cha mẹ trẻ em là người dân tộc thiểu số, cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng môi trường tiếng Việt tại gia đình và cộng đồng…

Việc thực hiện giai đoạn 2 Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho TMN, HSTH vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” nhằm phát triển năng lực ngôn ngữ cho TMN, HSTH người dân tộc thiểu số trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ. Đây cũng là dịp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường khả năng sẵn sàng cho trẻ mầm non người dân tộc thiểu số đến trường tiểu học; nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông vùng dân tộc thiểu số; đồng thời bảo tồn tiếng nói, chữ viết và văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

PV Minh Huyền

Các tin khác