Tăng cường công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương

16:47, Thứ Hai, 19-9-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 19/9/2022, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn gửi UBND các huyện, thị xã và thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương.

Cụ thể, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố nghiên cứu nội dung Công văn số 2628/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 11/5/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong đó có giới thiệu quy định của pháp luật hiện hành về công tác bảo trì đường giao thông nông thôn, “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về Giao thông thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025” để tiện tra khảo, thực hiện; rà soát công tác quản lý, bảo trì, vận hành khai thác, hệ thống đường bộ địa phương, đánh giá tồn tại, bất cập để có giải pháp xử lý đảm bảo giao thông luôn thông suốt, an toàn, êm thuận; trường hợp có vướng mắc, bất cập về cơ chế chính sách pháp luật, tổng hợp kiến nghị, gửi về Sở Giao thông vận tải tổng hợp, trình các cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. 

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ địa phương; thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật quy định mới của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, bảo trì đường bộ đặc biệt là công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường giao thông nông thôn cho cán bộ cấp xã, cấp huyện; đồng thời đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong công tác quản lý, bảo trì đường bộ phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội và điều kiện tự nhiên của địa phương…

PV Hồng Mến
 

Các tin khác