Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K73B.15, hệ không tập trung

16:40, Thứ Hai, 19-9-2022

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 19/9/2022, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị (LLCT) K73B.15, hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2024. Tham dự có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực III; các sở, ban, ngành liên quan. 

Lớp học gồm có 57 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ dự nguồn đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian học 18 tháng, các học viên sẽ được trang bị nhiều kiến thức cơ bản, hệ thống về nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, hành chính; các chuyên đề về khoa học chính trị và lãnh đạo quản lý…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc rất quan trọng của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài trong hệ thống chính trị. Đối với quy định của Bộ Chính trị về học tập LLCT trong Đảng, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh rất quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên của tỉnh. Tỉnh đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực III mở nhiều lớp cao cấp LLCT tập trung và không tập trung tại tỉnh. 

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Học viện Chính trị khu vực III quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác giảng dạy và học tập, phân công các giảng viên giảng dạy theo chương trình, nội dung, đồng thời hoàn thành khóa học theo đúng kế hoạch, tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho lớp trong quá trình học tập tại trường; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo lớp học, Ban Cán sự lớp để quản lý tốt các mặt trong học tập, sinh hoạt, bảo đảm nền nếp, kỷ cương của lớp học theo đúng quy chế của Học viện Chính trị khu vực III và Trường Chính trị tỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu các học viên phải tích cực trao đổi, thảo luận, vận dụng nhuần nhuyễn kiến thức lý luận được học với thực tiễn của tỉnh và công việc đang đảm nhiệm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, hiểu sâu sắc, lĩnh hội đầy đủ các chuyên đề học tập… 

PV ĐHà

Các tin khác