Hướng dẫn thực hiện hồ sơ, sổ sách nhằm quản lý đồng bộ, thống nhất trong các trường học trên địa bàn tỉnh

14:37, Thứ Ba, 20-9-2022

(Quang Binh Portal) - Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường, đồng thời để quản lý đồng bộ, thống nhất hồ sơ, sổ sách trong các trường học trên địa bàn tỉnh, tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục cũng như góp phần cải cách hồ sơ hành chính, ngày 20/9/2022, Sở GDĐT đã có Công văn số 1810/SGDĐT- VP về việc hướng dẫn thực hiện hồ sơ, sổ sách trong trường học.

Theo đó, Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng nhà trường, Giám đốc Trung tâm hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo danh mục được quy định và tuyệt đối không được quy định thêm hồ sơ đối với giáo viên ngoài những loại hồ sơ, sổ sách đã được quy định ở trên. Giáo viên được phép chọn hình thức trình bày, viết tay hoặc đánh máy đối với hồ sơ giáo viên. Các đơn vị, trường học tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử thay cho các loại hồ sơ, sổ sách hiện hành theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên. Việc áp dụng hồ sơ điện tử phải đảm bảo tiện ích và tính pháp lý, tăng cường hiệu quả của công tác quản lý. Đối với các loại hồ sơ thuộc danh mục lưu trữ theo quy định của Bộ GDĐT, khi thực hiện hồ sơ điện tử, các đơn vị lưu ý thực hiện đúng quy định của Luật, Nghị định và Thông tư về công tác lưu trữ. Các phòng GDĐT hướng dẫn, triển khai, chỉ đạo cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện đúng quy định của Bộ GDĐT, của Sở GDĐT về sử dụng, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách nhà trường; tăng cường kiểm tra cơ sở và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quy định.

Bên cạnh đó, Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc, đơn vị liên quan chủ động nắm tình hình và tham mưu đôn đốc việc triển khai thực hiện hồ sơ, sổ sách trong trường học theo văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GDĐT và Sở GDĐT; tổng hợp đề xuất của các đơn vị, sửa đổi, bổ sung từng loại biểu mẫu hồ sơ, sổ sách phù hợp với quy định và yêu cầu thực tế của công tác quản lý và dạy học tại đơn vị, trường học.

Ngoài ra, Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

PV Minh Huyền

Các tin khác