Thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

16:15, Thứ Ba, 20-9-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 20/9/2022, Sở Y tế đã có Công văn yêu cầu các đơn vị thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo đó, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế công lập thu và thanh toán chi phí xét nghiệm đối với từng đối tượng theo quy định; niêm yết giá công khai tại điểm thu và khoa, phòng trong đơn vị để toàn thể người lao động được biết và có trách nhiệm giải thích rõ ràng khi người bệnh có yêu cầu hoặc thắc mắc; chỉ được thu của người xét nghiệm, thanh toán với Quỹ Bảo hiểm Y tế tối đa không cao hơn mức giá tối đa (giá bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương và cả sinh phẩm xét nghiệm) quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BYT của Bộ Y tế và Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc xét nghiệm theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế bảo đảm khoa học, thiết thực, phù hợp với tình hình dịch bệnh, tránh lạm dụng, lãng phí, trong đó lưu ý thực hiện phương pháp xét nghiệm tiết kiệm, hiệu quả. Trường hợp thực hiện xét nghiệm gộp mẫu phải áp dụng mức giá gộp mẫu, không được áp mức giá xét nghiệm theo mẫu đơn hoặc mức giá của mẫu gộp thấp hơn để thu và thanh toán làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh.

Ngoài ra, cơ sở y tế có trách nhiệm mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; bảo đảm đủ vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm cho người bệnh khi đến khám, chữa bệnh; không được thu thêm của người bệnh hoặc yêu cầu người bệnh tự chi trả các chi phí liên quan đến việc thực hiện xét nghiệm (ví dụ tự mua test xét nghiệm nhanh). 

Trường hợp cơ sở y tế được tài trợ, hỗ trợ test, kít, vật tư thực hiện xét nghiệm từ nguồn hỗ trợ của Bộ Y tế, các tổ chức, cá nhân thì phải loại trừ chi phí này khi thực hiện thu và thanh toán chi phí xét nghiệm với từng trường hợp. Nếu đơn vị không loại trừ được chi phí do chưa có giá của các loại vật tư, test kít được tài trợ thì có thể thực hiện theo phương án thực thanh thực chi (chi phí thực tế xuất sử dụng những loại vật tư, hóa chất, chi phí liên quan để thực hiện xét nghiệm). 

Các cơ sở y tế ngoài công lập đủ điều kiện xét nghiệm Covid-19 theo quy định: Không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19, đồng thời phải thực hiện việc quyết định mức giá, kê khai giá, niêm yết giá theo đúng quy định. 

PV Hồng Mến
 

Các tin khác