Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành Giáo dục năm học 2022 - 2023

16:51, Thứ Tư, 21-9-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 20/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Kế hoạch số 1809/KH-SGDĐT về việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023.

Theo đó, các đơn vị rà soát để công bố thủ tục hành chính (TTHC) sau khi có quyết định công bố TTHC của Bộ GDĐT; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động giải quyết TTHC nhằm đảm bảo thời gian, chất lượng và đúng quy định; xây dựng quy trình tiếp nhận, giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành tìm tòi, áp dụng sáng kiến, kinh nghiệm về công tác CCHC vào thực tiễn công việc; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo chỉ tiêu được Chính phủ, UBND tỉnh giao; xây dựng fanpage của ngành Giáo dục Quảng Bình trên facebook; phối hợp với đơn vị liên quan để tổ chức khóa đào tạo, giới thiệu kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; căn cứ văn bản chỉ đạo về xây dựng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 2001:2015 để đưa quy trình ISO 9001:2015 đã được công bố trong năm 2022 lên Cổng Thông tin điện tử; duy trì hệ thống quản lý chất lượng đối với toàn bộ lĩnh vực đã được công bố, mở rộng và tuân thủ theo yêu cầu của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục và quy định khác có liên quan.

Bên cạnh đó, các đơn vị xây dựng tiêu chí kỹ thuật về phần mềm tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh đầu cấp để ứng dụng mạnh mẽ trong việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho cho học sinh, giáo viên và phụ huynh trong công tác đăng ký tuyển sinh; điều chỉnh, bổ sung Quy chế thi, đổi mới công tác tổ chức thi chọn học sinh giỏi tỉnh phù hợp hơn với tình hình thực tế nhằm động viên, khích lệ người dạy, người học, góp phần thúc đẩy chất lượng giáo dục ngày càng đi lên; triển khai hệ thống phần mềm số hóa trong việc tra cứu thông tin tốt nghiệp của người học, hướng tới sử dụng đại trà phục vụ tra cứu đối với người dân, cơ quan, doanh nghiệp; bàn giao, theo dõi, giám sát quá trình triển khai phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục đến từng cơ sở giáo dục, phấn đấu đến cuối năm học 2022 - 2023 có 100% cơ sở giáo dục thực hiện tự đánh giá trên phần mềm.

Mặt khác, các đơn vị tiếp tục bám sát văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, UBND tỉnh căn cứ tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị để ban hành văn bản chỉ đạo hiệu quả, phù hợp đối với từng cấp học; thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học; phát triển mạng lưới trường, lớp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của học sinh; tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 05 tuổi, khuyến khích phát triển giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 05 tuổi ở những địa bàn thuận lợi...

Kế hoạch nhằm xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu trong năm học 2022 - 2023; tập trung chỉ đạo đơn vị thực hiện đồng bộ, có hiệu quả và hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý GDĐT dựa trên nền tảng công nghệ số; thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị, quản lý GDĐT góp phần phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Thông qua đó tiếp tục phát huy tinh thần “Trách nhiệm, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo” trong dạy học; thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng GDĐT”.

PV Minh Huyền

Các tin khác