Tất cả học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh đều có trách nhiệm tham gia Bảo hiểm Y tế

10:36, Thứ Năm, 22-9-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 21/9/2022, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đã có Công văn số 2723/BHXH-QLT về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm (HSSV) học 2022 - 2023 tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp (nhà trường) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, BHYT HSSV là BHYT bắt buộc theo quy định của Luật BHYT, vì vậy, tất cả HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh (trừ những HSSV đã có Thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác như hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân Công an, Quân đội, người sinh sống vùng kinh tế đặc biệt khó khăn…) đều có trách nhiệm tham gia BHYT HSSV. 

Mức đóng BHYT bằng lương cơ sở nhân (x) với mức 4,5% nhân (x) số tháng tham gia, trong đó HSSV tự đóng 70% và Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, cụ thể là 1.490.000 đồng x 4,5% x 70% x số tháng mua BHYT. 

Riêng đối với học sinh đang sinh sống tại các xã, thôn vừa ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (bao gồm cả học sinh trung học cơ sở được phân luồng hướng nghiệp học nghề sau khi hoàn thành bậc học trung học cơ sở) sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ 15% mức đóng BHYT (ngoài mức ngân sách Trung ương hỗ trợ 30% theo quy định) trong thời gian hỗ trợ từ ngày 01/10/2022 - 31/12/2025 với mức đóng cụ thể là 1.490.000 đồng x 4,5% x 55% x số tháng mua BHYT.

Cùng với hướng dẫn cụ thể phương thức đóng BHYT, BHXH tỉnh đề nghị các nhà trường xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025; kịp thời triển khai Công văn này để thực hiện BHYT HSSV năm học 2022 - 2025 và các văn bản chỉ đạo của UBND, Ban Chỉ đạo các cấp; huy động nguồn hỗ trợ xã hội bên ngoài để hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng đề nghị các nhà trường đẩy mạnh công tác truyền thông về BHYT vào thời điểm tháng 9, 10/2022; phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động bậc phụ huynh tham gia BHYY cho HSSV, nhất là lấy tháng 9/2022 là tháng cao điểm về truyền thông BHYT HSSV, tuyên truyền về quyền lợi, trách nhiệm tham gia, tính nhân văn, chia sẻ cộng đồng… và yêu cầu những HSSV chưa tham gia BHYT trong năm học trước, học sinh ở các xã, thôn mới ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn được ngân sách Nhà nước tỉnh hỗ trợ thêm 15% mức đóng thì phải tham gia BHYT ngay từ đầu năm học mới.

Ngoài ra, nhà trường thông báo đến HSSV, bậc phụ huynh về khoản thu BHYT HSSV là khoản thu bắt buộc theo quy định của Nhà nước ngay từ đầu năm học; đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho mỗi giáo viên chủ nhiệm nhằm đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học…

PV Minh Huyền

Các tin khác