Từ ngày 01 - 07/10/2022, hưởng ứng Tuần lễ với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19

16:4, Thứ Năm, 22-9-2022

(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Công văn số 1832/SGDĐT-TrHTX ngày 22/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022.

Theo đó, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện/thị xã/thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ, gồm: Triển khai chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học và hoạt động thư viện thông qua các phần mềm trực tuyến (Zoom, Google Meet, K12Online, Microsoft Teams…); thu thập, khai thác nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử..); tích cực phổ biến, giới thiệu những tài nguyên này trên Trang Thông tin của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học... góp phần xây dựng  cộng  đồng  học  tập  trực  tuyến  ngày  càng  phát  triển  cả  về  quy  mô  lẫn chất lượng.

Cùng với đó, các đơn vị tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn; tổ chức sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số… giúp giáo viên, học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về kỹ năng, năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hóa; khuyến khích người dân, cộng đồng tích cực tham gia, tự đọc, ghi âm, ghi hình đóng góp, chia sẻ, dự thi; khuyến khích thư viện công cộng, thư viện nhà trường, thư viện của các trung tâm học tập cộng đồng trong cùng một cộng đồng dân cư hợp tác, chia sẻ, hỗ  trợ  lẫn  nhau  về  cơ  sở  vật  chất,  trang  thiết  bị  thư  viện,  kinh  nghiệm  quản  lý, nguồn nhân lực..; tăng cường hoạt động khuyến đọc, triển khai mô hình đọc sách/chia sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau.

Ngoài ra, Sở GDĐT cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục xây dựng phong trào “Tủ sách lớp học” trong cơ sở giáo dục; xây dựng thư viện, không gian học tập tại trung tâm học tập cộng đồng, cơ quan, cơ sở, đơn vị; đa dạng hóa hoạt động giáo dục, học tập tại thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ… góp phần nuôi dưỡng thói quen, nhu cầu học tập cho người dân, từng bước xây dựng văn hóa học tập suốt đời cho các cộng đồng dân cư trong khu vực.

PV Minh Huyền

Các tin khác