Tiếp tục xác định nuôi trồng thủy sản ven biển là một trong những lĩnh vực kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

9:22, Thứ Sáu, 30-9-2022

(Quang Binh Portal) - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, Quảng Bình có 6.155 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, trong đó nuôi mặn lợ là 1.485 ha và nuôi nước ngọt 4.670 ha. Đối tượng nuôi chủ yếu là tôm sú, tôm thẻ chân trắng, một số ít ốc hương, cá chẽm, cua, cá dìa đối với nuôi mặn lợ và các loài cá truyền thống như rô phi, trắm, chép, mè..., một số ít đặc sản như cá chình, lươn, ếch đối với nuôi nước ngọt. Sản phẩm chủ yếu phục vụ cung cấp cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.

Thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025, Quảng Bình đã tiến hành rà soát và xây dựng kế hoạch phát triển ngành tôm tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, trong đó xác định rõ các vùng nuôi tôm tập trung như: Tập trung nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao ở xã Ngư Thủy, Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy); xã Trung Trạch, Đại Trạch (huyện Bố Trạch); nuôi thâm canh, bán thâm canh tại phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn), xã Quảng Xuân (huyện Quảng Trạch). 

Theo số liệu thống kê, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 24 dự án đang hoạt động nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích đất sử dụng là 1.080ha, chia thành hai nhóm, đó là: Nhóm dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản trên cát gồm có 13 dự án, với diện tích đất được giao khoảng 314,41ha, địa điểm thực hiện tập trung tại các xã vùng ven biển có điều kiện tự nhiên thuận lợi để nuôi tôm như Ngư Thủy Bắc, Hải Ninh, Bảo Ninh, Trung Trạch. Nhóm dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản trên ao (hồ) đất gồm có 11 dự án, với diện tích khoảng 765,59ha tập trung tại các xã, phường ven sông của tỉnh, tạo công ăn việc làm cho người dân, góp phần phát triển phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Để tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương phát triển kinh tế thủy sản của tỉnh là một trong những lĩnh vực kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển cũng như tạo điều kiện cho các chủ dự án, hộ nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh yên tâm đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào hoạt động sản xuất nuôi trồng, góp phần phát triển ngành Thủy sản theo hướng bền vững đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư, thúc đẩy phát triển theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm tỉnh Quảng Bình đến năm 2025. 

Ngoài ra, địa phương cũng thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý môi trường, đất đai và quy định trong nuôi trồng thủy sản; tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, áp dụng giải pháp khoa học kỹ thuật, ứng dụng sản xuất công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ trong hoạt động nuôi trồng thủy sản; nghiên cứu xây dựng, chuyển đổi sang mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái nhằm gia tăng giá trị sản xuất, tăng hiệu quả sử dụng đất, thân thiện với môi trường, phát triển kinh tế xã hội địa phương.

PV Minh Huyền

Các tin khác