Tăng cường công tác quản lý an toàn sử dụng điện đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng điện kinh doanh, sinh hoạt

16:29, Thứ Sáu, 30-9-2022

(Quang Binh Portal) - Để tăng cường công tác quản lý an toàn sử dụng điện đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng điện kinh doanh, sinh hoạt, Sở Công Thương vừa có Công văn số 1792/SCT-KTNL đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về an toàn điện nhằm đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường tuyên truyền đến người dân tự kiểm tra, rà soát hệ thống đường dây dẫn điện sau công tơ và hệ thống điện trong nhà của đơn vị sản xuất, kinh doanh và các hộ gia đình để kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục những tồn tại, khiếm khuyết mất an toàn điện, gây cháy nổ; chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng tự kiểm tra, rà soát hệ thống điện chiếu sáng để kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục những tồn tại, khiếm khuyết gây mất an toàn điện, gây cháy nổ.

Công ty Điện lực Quảng Bình tập trung rà soát, kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn sử dụng điện trước khi ký hợp đồng cấp điện cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện sinh hoạt, kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; chỉ đạo lực lượng kiểm tra viên điện lực chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về an toàn điện để đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Ngoài ra, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền về an toàn trong sử dụng điện nhằm đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

PV Mai Anh
 

Các tin khác