Tăng cường công tác quản lý, thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh

11:22, Thứ Tư, 23-11-2022

(Quang Binh Portal) -  Trong thời gian qua, các địa phương đã triển khai thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội như: Công tác xét duyệt đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và trợ giúp xã hội đột xuất cơ bản đúng quy trình, thủ tục hồ sơ và đúng đối tượng thụ hưởng; chi trả trợ cấp thường xuyên đảm đảm kịp thời, đúng, đủ; việc trợ giúp khẩn cấp kịp thời nhằm động viên các đối tượng lúc hoạn nạn, khó khăn; giải quyết hồ sơ theo thủ tục hành chính liên thông cấp xã, huyện tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết chế độ chính sách, kịp thời hiệu quả; công tác thăm hỏi, động viên các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, Tết được tổ chức thường xuyên, kịp thời…, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống cho người dân nói chung và đối tượng bảo trợ xã nói riêng, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, qua giám sát và kiểm tra trực tiếp hồ sơ xét duyệt trợ giúp thường xuyên và trợ giúp khẩn cấp tại một số xã, phường, thị trấn vẫn còn tồn tại những hạn chế như: Công tác lưu trữ, sắp xếp hồ sơ xét duyệt đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên còn thiếu; quy trình xét duyệt trợ giúp xã hội thường xuyên đối với đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng chưa đúng quy định về thủ tục; việc chi trả trợ giúp xã hội thường xuyên có nơi chưa đúng với thời gian quy định; giải quyết hồ sơ đề nghị của đối tượng, việc thực hiện thủ tục hỗ trợ mai táng phí một số địa phương còn chậm…

Để khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong thực hiện chính sách trợ giúp xã hội; việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người cao tuổi và người khuyết tật, ngày 18/11/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1766/SLĐTBXH-BTTETN về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND cấp xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách trợ giúp xã hội ở các cấp theo quy định pháp luật, nhất là việc thực hiện chính sách trợ cấp thường xuyên, trợ giúp khẩn cấp ở cộng đồng để kịp thời hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý; nâng cao trách nhiệm của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã trong việc xét duyệt trợ giúp xã hội; thực hiện đúng quy trình xét duyệt, thành phần tham gia và quy định về thủ tục hồ sơ của đối tượng; tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp huyện đối với việc xét duyệt trợ giúp xã hội của hội đồng xét duyệt cấp xã; thường xuyên rà soát đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật… để kịp thời điều chỉnh hệ số hưởng trợ giúp xã hội đảm bảo phù hợp, đúng, đủ cho đối tượng; đối với những trường hợp không còn đủ điều kiện để hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên thì đề nghị cắt hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, UBND cấp xã rà soát lại những người đơn thân nghèo đang nuôi con là đối tượng quy định tại các Khoản 5, 6 và 8 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ để thực hiện đầy đủ các chính sách cho đối tượng; tăng cường phối hợp với Bưu điện trong trong việc quản lý, thực hiện chi trả trợ giúp trợ xã hội hàng tháng kịp thời, đầy đủ đúng chế độ chính sách, đối tượng quy định; thực hiện đầy đủ theo quy định về lưu trữ, thành phần hồ sơ đối tượng; bổ sung đầy đủ về chữ ký của người có thẩm quyền thẩm định hồ sơ, quyết định hưởng trợ giúp xã hội trong các hồ sơ đối tượng.

PV:NQ

Các tin khác