Chi tiết bài viết

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi

16:56, Thứ Ba, 9-5-2023

(Quang Binh Portal) - Để có kết quả vụ nuôi tôm năm 2023 đạt kết quả cao, ngày 04/5/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã ven biển; Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Trung tâm Giống Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tăng cường chỉ đạo, quản lý chất lượng giống và phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi.

Cụ thể, UBND các địa phương khuyến cáo cơ sở/vùng nuôi chú trọng giám sát, phát hiện, báo cáo và xử lý ổ dịch theo quy định; phân công cán bộ bám sát cơ sở, nhất là tại các vùng nuôi tôm trọng điểm để theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, dịch bệnh, thống kê, báo cáo chính xác thực trạng dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm xác định rõ nguyên nhân, bao vây, khống chế ổ dịch khi mới phát sinh; vận động hộ nuôi tham gia vào tổ chức quản lý cộng đồng để cùng nhau tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, chia sẻ thông tin, kiến thức, kỹ thuật nuôi trồng mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cũng như trong công tác phòng, chống dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc, tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với đó, các đơn vị trực thuộc Sở rà soát, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản đối với cơ sở chưa đăng ký cấp giấy chứng nhận; xử lý nghiêm cơ sở không tuân thủ quy định; phối hợp khuyến cáo kịp thời để người dân biết, ứng phó khi môi trường có diễn biến bất lợi; đẩy mạnh công tác kiểm dịch tôm giống, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; triển khai lấy mẫu giám sát chủ động dịch bệnh trên tôm nuôi, cảnh báo, hướng dẫn kịp thời cho người nuôi về nguy cơ dịch bệnh để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; cập nhật dịch bệnh thủy sản trên hệ thống thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam (VAHIS - Dịch bệnh thủy sản) khi có hướng dẫn của Cục Thú y.

Ngoài ra, các đơn vị triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ giống cho người nuôi các vùng chuyển đổi nông nghiệp, vùng thiên tai, dịch bệnh…;cung ứng con giống có chất lượng, sạch bệnh đáp ứng nhu cầu về con giống của người nuôi trên địa bàn; nhân rộng mô hình thử nghiệm đã thành công trên địa bàn và tăng cường tập huấn, chuyển giao mô hình có yếu tố kỹ thuật mới, học tập mô hình thực nghiệm tại các tỉnh đã mang lại hiệu quả để áp dụng trong tỉnh…

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập