Chi tiết bài viết

Tăng cường phối hợp xử lý các hành vi xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng

9:58, Thứ Sáu, 12-5-2023

(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 09/5/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp trong tiếp nhận thông tin, xác minh, điều tra, xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ em và theo dõi dữ liệu liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng. 

Ngày 01/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 830/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”. Qua gần 02 năm triển khai, Chương trình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm và phát huy sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng người dân trong việc bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị liên quan, ngày 15/8/2022, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp số 05 trong tiếp nhận thông tin, điều tra, xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ em và theo dõi dữ liệu liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng.

Để cụ thể hóa Quy chế số 05 tại tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp giữa 03 đơn vị, làm cơ sở pháp lý quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp nhận thông tin, xác minh, điều tra, xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ em và theo dõi dữ liệu liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ trẻ em. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông ký kết Quy chế phối hợp trong tiếp nhận thông tin, xác minh, điều tra, xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ em và theo dõi dữ liệu liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng. 

Theo đó, nội dung ký kết Quy chế phối hợp bao gồm: Trao đổi thông tin, tài liệu, kết quả triển khai một số nhiệm vụ thực hiện các văn bản chỉ đạo; theo dõi, trao đổi, cung cấp thông tin dữ liệu, phối hợp xác minh, điều tra, xử lý hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống hành vi xâm hại trẻ em; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về nội dung bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa 03 ngành trong thời gian tới. 

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập