Chi tiết bài viết

Nâng cao năng lực về quản lý, kỹ năng tư vấn và hệ thống chuyển tuyến hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, bóc lột trên không gian mạng

16:32, Thứ Tư, 10-5-2023

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 10/5/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng dự án Plan tại Quảng Bình tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác trẻ em cấp xã nhằm củng cố năng lực về quản lý, kỹ năng tư vấn nâng cao và hệ thống chuyển tuyến hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, bóc lột trên không gian mạng thuộc Dự án “Mô hình hỗ trợ trẻ em bị bạo lực và xâm hại trên không gian mạng dựa vào cộng đồng giai đoạn 2023 - 2025”.

Tham gia lớp tập huấn có 24 cán bộ là đại diện Ban Bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng các xã: Thượng Hóa (huyện Minh Hóa), Kim Thủy (huyện Lệ Thủy), Trường Sơn (huyện Quảng Ninh).

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn về quy trình quản lý trường hợp - hỗ trợ can thiệp chuyển tuyến; đồng thời làm bài tập nhóm, thảo luận về các hình thức xâm hại trẻ em như: Xâm hại thân thể; xâm hại tinh thần; xâm hại tình dục; xao nhãng, bỏ mặc; mua bán, bóc lột trẻ em; những ảnh hưởng của xâm hại tình dục trẻ em; một số hiểu lầm về xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng; hệ thống khung pháp lý; một số khó khăn trong công tác hỗ trợ tại địa phương...

Bên cạnh đó, các học viên cũng được thực hành về dấu hiệu nhận biết các hình thức, thủ đoạn xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; nguyên tắc và lưu ý trong quá trình hỗ trợ trẻ em bị xâm hại; những việc cần làm để bảo vệ trẻ em bị xâm hại trên mạng; thực hành quản lý các trường hợp như: Tiếp nhận tin báo, đánh giá nguy cơ, mức độ tổn hại, lập kế hoạch hỗ trợ, thực hiện kế hoạch, theo dõi và rà soát...

Lớp tập huấn diễn ra đến hết ngày 11/5/2023.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập