Chi tiết bài viết

Sở Nội vụ: Tuyên truyền, khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến

16:3, Thứ Năm, 11-5-2023

(Quang Binh Portal) - Sở Nội vụ vừa có Công văn số 756/SNV-VP về việc tuyên truyền, khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến đối với dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở.

Theo dó, nhằm nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, góp phần hoàn thành chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến năm 2023, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm tìm hiểu, tuyên truyền và khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nội vụ trên Cổng

Dịch vụ công tỉnh Quảng Bình tại địa chỉ http://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 
Trong quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân  liên hệ bộ phận một cửa Sở Nội vụ để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Được biết, hiện nay, Sở Nội vụ đã xây dựng và công khai cung cấp 69 dịch vụ công trực truyến thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở, trong đó cấp tỉnh 47, cấp huyện 17, cấp xã 05.

PV ĐHà 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập