Chi tiết bài viết

Nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em về hành vi xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến

17:5, Thứ Bảy, 13-5-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 12/5/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng Dự án Plan tại Quảng Bình tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em cấp tỉnh, cấp huyện về hành vi xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến. 

Đây là hoạt động thuộc Dự án “Mô hình hỗ trợ trẻ em bị bạo lực và xâm hại trên không gian mạng dựa vào cộng đồng giai đoạn 2023 - 2025” nhằm huy động sự hỗ trợ và tham gia trong quá trình thực hiện mô hình và củng cố cơ chế ứng phó từ cấp địa phương đến cấp tỉnh. 

Tham gia lớp tập huấn có cán bộ Phòng PA05, Công an tỉnh và các ngành: Tư pháp, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các huyện Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Tại lớp tập huấn, thông qua nhiều hoạt động thực hành, các học viên đã được trang bị những kiến thức về xâm hại trẻ em và xâm hại tình dục trẻ em trên không gian mạng. Trong đó chú trọng vào dấu hiệu nhận biết trẻ em bị xâm hại, việc cần làm để bảo vệ, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại; các văn bản, quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em; nguyên tắc, lưu ý khi can thiệp, hỗ trợ bảo vệ trẻ em; cấp độ trong bảo vệ trẻ em; vấn đề chuyển tuyến trong hỗ trợ toàn diện cho trẻ em bị xâm hại tình dục...

Bên cạnh đó, các học viên cũng được chia sẻ nhiều kinh nghiệm, bài học, khó khăn trong thực tế xử lý, can thiệp hỗ trợ đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục tại đơn vị, địa phương.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập