Chi tiết bài viết

Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng bàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028

11:8, Thứ Hai, 22-5-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 20/5/2023, Liên đoàn Bóng bàn (LĐBB) tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đại hội đã thông qua dự thảo Điều lệ và phương hướng hoạt động của LĐBB tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo đó, LĐBB tỉnh là tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thể dục, thể thao và các hoạt động liên quan đến bóng bàn trong phạm vi tỉnh; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. LĐBB tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở, phương tiện hoạt động.

Hiện nay, LĐBB tỉnh có 430 hội viên thuộc 25 Câu lạc bộ Bóng bàn trên toàn tỉnh. Nhiệm vụ của LĐBB tỉnh là huy động, tập hợp những thành viên trong tổ chức và quần chúng cùng tham gia xây dựng, phát triển phong trào bóng bàn; tổ chức các giải thi đấu bóng bàn hàng năm hoặc đăng cai tổ chức giải khu vực, Quốc gia; phát triển thành viên, hỗ trợ các tổ chức, vận động viên bóng bàn ở các địa phương, ngành. 

Ban Chấp hành LĐBB tỉnh Khóa I, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐBB tỉnh phấn đấu xây dựng đơn vị, các câu lạc bộ bóng bàn vững mạnh, chuyên nghiệp, phong trào bóng bàn của 08 huyện, thị xã, thành phố phát triển mạnh mẽ; tăng dần tính chủ động của một tổ chức xã hội theo xu hướng giao lưu học hỏi và hội nhập chung với phong trào bóng bàn trong khu vực, Quốc gia; từng bước tiến tới tự trang trải kinh phí hoạt động, nhằm bảo đảm vai trò hỗ trợ tích cực hơn cho phong trào bóng bàn tỉnh Quảng Bình tại các giải thi đấu của khu vực, Quốc gia...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐBB tỉnh Khóa I gồm 25 thành viên. Ông Đặng Thanh Dệ được bầu giữ chức Chủ tịch LĐBB tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập