Chi tiết bài viết

Chấn chỉnh những hạn chế trong công tác lập, phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước hàng năm

15:49, Thứ Năm, 14-9-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 14/9/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh những hạn chế trong công tác lập, phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước hàng năm.

Trong đó, tập trung chấn chỉnh việc đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm chưa chính xác, không sát với khả năng thực hiện dẫn đến không phân bổ, giao chi tiết hết kế hoạch vốn hoặc phân bổ chậm, phân bổ chưa đúng đối tượng quy định, phân bổ cho dự án đã hết thời hạn quy định chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; điều chỉnh kế hoạch vốn nhiều lần, thậm chí điều chỉnh sau ngày 15/11 hàng năm; giải ngân chậm, không giải ngân hết kế hoạch được giao; phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa đúng với quy định của Luật Đầu tư công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước; triển khai giảỉ pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất.

PV Hồng Mến
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập