Chi tiết bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo: Đình chỉ kinh doanh tư vấn du học của các tổ chức chưa thực hiện đúng trách nhiệm quy định tại Nghị định số 86/2021/NĐ-CP

15:52, Thứ Bảy, 11-11-2023

Thực hiện Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy, một số tổ chức không thực hiện đúng quy định tại điểm e khoản 2 Điều 15 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã thông báo đến các tổ chức, đề nghị báo cáo hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các tổ chức vẫn không thực hiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đối với các tổ chức nói trên theo quy định tại Điều 109 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ.

 

>>> Quyết định số 980/QĐ-SGDĐT ngày 06/11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập