Chi tiết bài viết

Cục Thuế tỉnh tích cực đôn đốc thu ngân sách Nhà nước 02 tháng cuối năm 2023

16:36, Thứ Sáu, 17-11-2023

(Quang Binh Portal) - Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra, Cục Thuế tỉnh hiện đang tích cực triển khai các giải pháp đôn đốc thu ngân sách Nhà nước 02 tháng cuối năm 2023.

Cụ thể, Cục Thuế tỉnh đã thành lập 03 Tổ đôn đốc thu ngân sách Nhà nước tại các địa phương do Cục trưởng và các Phó Cục trưởng Cục Thuế trực tiếp làm tổ trưởng chỉ đạo. Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng các Tổ làm việc với các Phòng, Chi cục Thuế, UBND huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có số thu lớn, nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất lớn, tình hình thu bất thường, có nhiều vướng mắc… nhằm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ thu.

Các Chi cục Thuế cũng tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách đối với những khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản, phí lệ phí; phấn đấu giảm nợ đọng thuế; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước; tăng cường chỉ đạo chống thất thu ở một số lĩnh vực còn thất thu thuế như kinh doanh bất động sản; thương mại điện tử, kinh doanh vàng bạc, du lịch, dịch vụ, ăn uống...

Theo Cục Thuế tỉnh cho biết, tính đến ngày 16/11/2023, toàn tỉnh thu ngân sách được 3.850,6 tỷ đồng, đạt 65,4% dự toán Trung ương giao, 59,2% dự toán tỉnh giao. Nếu trừ thu tiền sử dụng đất thu được 2.354,4 tỷ đồng, đạt 69,5% dự toán Trung ương giao, 67,3% dự toán tỉnh giao. So với dự toán tỉnh giao năm có 09/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán (83,3%) là thu từ thuế công, thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh, thu phí và lệ phí, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, xổ số kiến thiết, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu khác ngân sách, thu tiền sử dụng khu vực biển, thu hoa lợi công sản và thu lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế; còn lại 07 khoản thu chưa đạt tiến độ của dự toán năm.

Đối với nợ thuế, bằng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, tính đến thời điểm 31/10/2023, Cục Thuế tỉnh đã thu được hơn 828 tỷ đồng. Ước đến ngày 31/12/2023 tổng nợ thuế toàn tỉnh là 776,2 tỷ đồng, giảm 233,7 tỷ đồng, bằng 76,8% so với thời điểm 31/12/2022.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập