Chi tiết bài viết

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực

20:21, Thứ Sáu, 17-11-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 17/11/2023, Sở Tư pháp đã có Công văn yêu cầu Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Trưởng tổ chức hành nghề công chứng (các đơn vị, địa phương) trên địa bàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động công chứng, chứng thực, đồng thời chấn chỉnh hoạt động công chứng.

Trong đó, Sở yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường vai trò trong việc quản lý đội ngũ công chứng viên, người thực hiện chứng thực của tổ chức, đơn vị mình trong việc thực hiện trình tự, thủ tục công chứng, chứng thực, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động công chứng, quy định về quyền, nghĩa vụ của công chứng viên, người thực hiện chứng thực; phổ biến, quán triệt cho đội ngũ công chứng viên, người thực hiện chứng thực quy định của Luật Công chứng và văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch, Thông tư hướng dẫn..

Cùng với đó, Hội công chứng viên tỉnh tăng cường tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ công chứng viên trên địa bàn về kỹ năng nhận biết giấy tờ giả trong hoạt động công chứng, chứng thực; Phòng Tư pháp quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chứng thực cho đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; tham mưu UBND cùng cấp kiểm tra công tác chứng thực tại UBND cấp xã, kiểm tra chấn chỉnh việc xác nhận giấy tờ liên quan các sự kiện hộ tịch không đúng quy định của pháp luật; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm trong hoạt động chứng thực. UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc quy định về quy trình tiếp nhận, giải quyết nội bộ thủ tục hành chính (TTHC) về chứng thực và quy chế làm việc của cơ quan...

Ngoài ra, các tổ chức hành nghề công chứng tăng cường phối hợp cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm để phòng ngừa rủi ro khi công chứng hợp đồng, giao dịch; chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký; có giải pháp lắp đặt thiết bị công nghệ cao để soi chiếu giấy tờ giả...

PV Hồng Mến
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập