Chi tiết bài viết

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng

16:31, Thứ Sáu, 28-6-2024

(Quang Binh Portal) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, công tác đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh triển khai tích cực, linh hoạt và đạt được nhiều kết quả khả quan. 

Người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh

Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 11.726 lao động, đạt 60,1% kế hoạch năm, trong đó 3.611 lao động được tuyển chọn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 13 phiên giao dịch việc làm; tổ chức Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp với sự tham gia của 500 lao động; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 10.405 lượt lao động; xuất khẩu 61 lao động; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 1.884 lao động; tổ chức 21 lớp học nghề với 744 học viên tham gia… 

Bên cạnh đó, các ngành chức năng cũng tạo điều kiện cho 2.979 lượt lao động được vay vốn, hỗ trợ tạo việc làm với tổng vốn vay 165.388 triệu đồng; duy trì và mở rộng việc làm cho trên 3.000 lao động.

Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết việc làm đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển bền vững của các địa phương. Tính đến hết tháng 6/2024, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn lại 3,92% (10.000 hộ), giảm 0,13% (473 hộ) so với đầu năm.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập