Huyện Lệ Thủy sản lượng lương thực đạt hơn 66.000 tấn

10:21, Thứ Sáu, 1-7-2022

(Quang Binh Portal) - Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực trên địa bàn huyện Lệ Thủy đạt hơn 66.000 tấn; tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt gần 2.490 tỷ đồng, tăng gần 7,8%; doanh thu dịch vụ khác đạt gần 286 tỷ đồng, tăng trên 15,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 219 tỷ đồng, đạt trên 79% so với kế hoạch giao. Từ đầu năm đến nay, Lệ Thủy đã có thêm 01 khu dân cư kiểu mẫu, 07 vườn hộ kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện đạt 414 lượt tiêu chí nông thôn mới, tăng 02 tiêu chí so với cuối năm 2021.

 

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện tiếp tục chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ lúa, hoa màu vụ Hè Thu; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, vật nuôi; thực hiện các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn; quyết liệt giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, nhất là Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển, các công trình trọng điểm của huyện.

Ngoài ra, địa phương khuyến khích phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn; ưu tiên chính sách hỗ trợ kêu gọi, tạo điều kiện để các doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị trên một số cây trồng có lợi thế; rà soát xây dựng quy hoạch chăn nuôi tập trung phù hợp điều kiện, lợi thế cùa từng vùng; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phát triển mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác chăn nuôi, câu lạc bộ chăn nuôi nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Mặt khác, địa phương cũng đẩy mạnh phát triển xây dựng vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến gỗ, tổ chức sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi giá trị; chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý bảo vệ rừng; khuyến khích tận dụng, khai thác hết tiềm năng, lợi thế về đất đai, mặt nước để mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản; phát triển cơ sở sản xuất và dịch vụ giống thủy sản đảm bảo chất lượng cung ứng cho người nuôi trên địa bàn...

PV ĐHà

Các tin khác