Thị xã Ba Đồn tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi

15:36, Thứ Tư, 20-7-2022

(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 18/7/2022, thị xã Ba Đồn tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ.

Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ba Đồn được chia tách từ Ngân hàng CSXH huyện Quảng Trạch. Sau khi chia tách, đơn vị đã kiện toàn đội ngũ và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đến nay, về cơ bản hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn có nhu cầu, đủ điều kiện đều đã được thụ hưởng tín dụng CSXH, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của thị xã Ba Đồn giảm xuống còn 1,38%, hộ cận nghèo còn 3,67%. Tổng nguồn vốn Ngân hàng CSXH thị xã đạt hơn 600 tỷ đồng; tăng gấp 15,1 lần so với năm 2003, trong đó nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt hơn 519 tỷ đồng chiếm 85,76% tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động được Trung ương cấp bù hơn 71 tỷ đồng, chiếm 11,85% tổng nguồn vốn; nguồn vốn huy động thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn là hơn 27 tỷ đồng. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, làm chuyển biến nhận thức, cách làm ăn của gần 10.000 lượt hộ nghèo, giải quyết việc làm cho hơn 2.100 lao động, 6.596 lượt học sinh, sinh viên có điều kiện trang trải học phí.

Hội nghị đã triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng để nâng cao hiệu quả vốn vay; nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng CSXH để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách về giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ nguồn vốn tín dụng chính sách nhằm giúp hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả...

Nhân dịp này, đã có nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

CTV Lệ Hằng

Các tin khác