Quảng Ninh tổ chức thành công kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

15:44, Thứ Sáu, 22-7-2022

(Quang Binh Portal) - Trong 02 ngày 20 và 21/7/2022, huyện Quảng Ninh tổ chức thành công Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

06 tháng đầu năm 2022, trong điều kiện tình hình thế giới có nhiều biến động, giá cả nguyên liệu tăng cao, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Nhưng dưới sự lãnh đạo kịp thời của tỉnh, của Đảng bộ huyện, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, ngành và toàn thể Nhân dân, huyện Quảng Ninh đã triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp thực hiện linh hoạt, hiệu quả nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tổng thu ngân sách thực hiện 376,6 tỷ đồng, đạt 79,5% dự toán tỉnh giao, đạt 66,8% dự toán huyện giao; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 524,8 tỷ đồng, tăng 2,16% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 569 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ đạt 1.542 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.245 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đầu tư xây dựng và tài nguyên môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, chính sách xã hội được chú trọng. Huyện đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục - Thể thao lần thứ VII và các hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình…

Về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn huyện có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 02 thôn, bản khó khăn ở xã Trường Sơn đạt chuẩn nông thôn mới; tổng số tiêu chí 14 xã đạt 252 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 18 tiêu chí. Huyện có 10 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao và 01 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao cấp tỉnh …

Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND huyện từng bước đi vào cuộc sống; công tác cải cách hành chính được chú trọng; các vấn đề khiếu nại, tố cáo của người được tập trung giải quyết; đời sống Nhân dân cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện. Chính trị ổn định, kinh tế văn hóa - xã hội phát triển, an ninh - quốc phòng được củng cố và giữ vững. Các phong trào thi đua yêu nước được Nhân dân tích cực hưởng ứng và đưa lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước.

Sau khi nghe các báo cáo trình tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện và đại biểu các ngành đã tập trung thảo luận, trao đổi một số vấn đề về giải pháp thực hiện nhiệm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống an sinh xã hội cho Nhân dân; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ…

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu HĐND huyện đã đưa ra những ý kiến chất vấn sát thực, cần thiết với tình hình thực tế tại địa phương và được nhiều người quan tâm như các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, vấn đề nước sạch sinh hoạt cho Nhân dân; giải pháp bảo vệ môi trường nông thôn; nâng cao hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn; vấn đề quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; tăng cường giải pháp đảm bảo nguồn thu ngân sách địa phương và các vấn đề về đảm bảo chính sách an ninh xã hội cho người dân…

Trước những vấn đề thắc mắc của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các ngành chức năng, cơ quan hữu quan huyện Quảng Ninh đã có những kiến giải khá rõ nét.

Qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy, việc thực hiện các nghị quyết HĐND huyện và kết luận của chủ toạ kỳ họp trước đây đã được UBND huyện và các phòng, ban, ngành chủ động triển khai với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các yêu cầu của HĐND huyện. Những kết quả đạt được đã được đại biểu HĐND huyện, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 03 nghị quyết quan trọng về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023; Nghị quyết tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2021.

HĐND huyện Quảng Ninh yêu cầu UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND huyện thông qua; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đến các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao nhằm đảm bảo nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả.

Sau 1,5 ngày làm việc, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đúng pháp luật, phát huy trí tuệ tập thể và mang tính thống nhất cao, Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Quảng Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

CTV Hà Ngọc Khang (Đài TTTH Quảng Ninh)

Các tin khác