Hội nghị Ủy ban MTTQVN thành phố Đồng Hới lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019 - 2024

15:38, Thứ Sáu, 22-7-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 20/7/2022, Ủy ban MTTQVN thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội nghị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

6 tháng đầu năm, các cấp Mặt trận thành phố và tổ chức thành viên đã tuyên truyền vận động  đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động; tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm như: Dự án Xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam, Dự án Cầu Nhật Lệ 3 và Dự án Đường ven biển; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hiệu quả 02 mô hình “Loa phường”; “Zalo kết nối người dân”, thu hút trên 75% đại diện hộ gia đình tham gia. Cùng với đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đẩy mạnh theo hướng thiết thực, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công được quan tâm kịp thời.

Tại hội nghị, đại diện Mặt trận cơ sở đã tham luận về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và một số giải pháp thực hiện chương trình phối hợp, thống nhất hành động 6 tháng cuối năm. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, các cấp Mặt trận thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Các hoạt động của Mặt trận phải tạo ra những sản phẩm cụ thể, phục vụ cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân; hướng hoạt động về cơ sở, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội nghị đã hiệp thương bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban Mặt trận thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 03 thành viên.

CTV Cái Huệ (Đài TT-TH Đồng Hới)

Các tin khác