Chi tiết bài viết

Huyện Quảng Trạch: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng 9,51% so với cùng kỳ

11:3, Thứ Ba, 27-9-2022

(Quang Binh Portal) - Theo báo cáo của UBND huyện Quảng Trạch, 9 tháng đầu năm 2022, sản xuất công nghiệp trên địa bàn có mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện được 1.681.460 triệu đồng, tăng 9,51% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, lĩnh vực hợp tác xã ước đạt 6.592 triệu đồng, tăng 24,85%; doanh nghiệp tư ước đạt 58.093 triệu đồng, tăng 21,88%; công ty TNHH ước đạt 670.503 triệu đồng, tăng 9,34%; công ty cổ phần ước đạt 542.948 triệu đồng, tăng 8,17%; cá thể ước đạt 403.324 triệu đồng, tăng 9,8%.

Một số ngành thuộc công nghiệp chế biến vẫn duy trì mức tăng trưởng so với cùng kỳ như ngành khai thác đạt 37.306 triệu đồng, tăng 0,65% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến đạt 1.609.559 triệu đồng, tăng 8,84%; công nghiệp điện, khí đốt, nước đá đạt 34.371 triệu đồng, tăng 75,59%. 

Thời gian tới, huyện Quảng Trạch tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn cho cơ sở sản xuất, nhà máy phát triển sản xuất; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn... 

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)