Chi tiết bài viết

Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu phương án xử lý môi trường trong, sau mỗi đợt mưa bão

11:3, Thứ Ba, 27-9-2022

(Quang Binh Portal) - Để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh trong và sau mưa bão, lũ lụt gây ra, UBND thành phố Đồng Hới vừa có Công văn yêu cầu các xã, phường bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến môi trường trước, trong và sau mỗi đợt bão, mưa lũ, không để xảy ra sự cố môi trường tại các đơn vị, cơ sở tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm cao. 

Các địa phương tiến hành làm vệ sinh môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường ngay sau khi nước đã rút đảm bảo không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường thứ phát và phát sinh dịch bệnh; chủ động nguồn lực, chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng triển khai hoạt động thu gom rác, vệ sinh môi trường sau mưa bão, lũ lụt; tổ chức huy động Nhân dân vệ sinh khu dân cư, đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, dòng chảy, đặc biệt là vệ sinh các khu vực chuồng trại chăn nuôi tại các hộ gia đình; chủ động bố trí kinh phí để mua hóa chất (Cloramin B và PAC) nhằm kịp thời cấp phát cho người dân vùng ngập lụt xử lý nước; hướng dẫn Nhân dân sửa chữa các giếng nước, bể chứa và khử trùng để chủ động về nguồn nước đảm bảo vệ sinh phục vụ sinh hoạt.

Bên cạnh đó, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tiểm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn bố trí lực lượng để theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến môi trường trong và sau mỗi đợt mưa bão, không để xảy ra sự cố môi trường; chuẩn bị phương án kịp thời xử lý, tiêu hủy xác gia súc, gia cầm, động vật chết do mưa bão gây ra; chọn vị trí chôn lấp là những nơi không bị ngập nước, cách xa các nguồn nước, giếng nước, nơi cư trú và dùng vôi bột để tẩy uế, khử trùng theo đúng quy trình... 

Các ngành, đơn vị liên quan chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu phương án xử lý môi trường trong, sau mỗi đợt mưa bão; có phương án hướng dẫn người dân vùng ngập lụt xử lý nước giếng bị nhiễm bẩn do mưa bão, lũ lụt, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tránh tình trạng người dân vùng ngập lũ không có nước sạch sử dụng, không đảm bảo vệ sinh dẫn đến nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố kiểm tra, đôn đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thực hiện tốt công tác thu gom rác thải, thoát nước mưa, nước thải trên địa bàn thành phố đảm bảo khả năng tiêu thoát nước trong mùa mưa, bão và vệ sinh môi trường; đôn đốc Trung tâm Công viên - Cây xanh thành phố chằng, chống hệ thống cây xanh đô thị, cắt tỉa cành cây trước mỗi đợt mưa bão để đảm bảo an toàn; chủ động thực hiện công tác thu gom, vận chuyển rác dọc các bãi biển trên địa bàn sau mỗi đợt mưa bão. 
Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình chủ động bố trí lực lượng thu gom triệt để rác thải phát sinh sau mỗi đợt mưa bão trên các tuyến đường, ngõ phố; chịu trách nhiệm vận chuyển và xử lý rác thải sau khi được thu gom theo đúng quy định; kiểm tra, khơi thông toàn bộ hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt và nước mưa đảm bảo việc tiêu thoát nước trong mùa mưa bão…

Các cơ sở sản xuất tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, sự cố môi trường cao như nhà máy, trang trại chăn nuôi tập trung, bệnh viện… phải thường xuyên bố trí lực lượng kiểm tra, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến môi trường trong và sau mỗi đợt mưa lũ, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi có sự cố ô nhiễm môi trường xảy ra.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)