Chi tiết bài viết

Huyện Tuyên Hóa: Tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực

16:57, Thứ Năm, 29-9-2022

(Quang Binh Portal) - 9 tháng năm 2022, huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể, tổng sản lượng lương thực vụ Hè Thu 6.860,35 tấn/ kế hoạch 6.457 tấn, đạt 106,24% kế hoạch; tổng đàn gia súc 45.736 con/51.000 con, đạt 89,7% kế hoạch; tổng đàn gia cầm 362.900 con, đạt 90,7% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 312,7/423,9 tỷ đồng, đạt 73,77% so với kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến hết tháng 9/2022 là 89 tỷ đồng, đạt 109,1% dự toán tỉnh giao, đạt 104,1% dự toán huyện giao, tăng 48,08% so với cùng kỳ năm trước.

Để có được kết quả đó, thời gian qua, huyện đã tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn sản xuất vụ Hè Thu theo đúng tiến độ và khung lịch thời vụ; triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật và tập trung tái đàn, phục hồi chăn nuôi; đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp, nông thôn và dịch vụ, thương mại trên địa bàn; tăng cường thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; đôn đốc giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; chú trọng hỗ trợ giống, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật cho đồng bào dân tộc chủ động trong sản xuất...

Tuy nhiên, việc triển khai quy hoạch khu chăn nuôi tập trung tại các xã, thị trấn còn chậm. Tình hình nợ đọng thuế vẫn còn lớn; các khoản thu được điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý đạt thấp...

Các tháng cuối năm, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển nông nghiệp; triển khai sản xuất vụ Đông và Đông Xuân 2022 - 2023 đảm bảo đúng thời vụ, gieo trồng hết diện tích theo kế hoạch; tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; chú trọng công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa lũ; tăng cường công tác quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu, chi ngân sách, nhất là việc đôn đốc các đơn vị nợ đọng thuế thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; đồng thời huy động mọi nguồn lực để phục hồi và phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)