Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Ninh nổ lực thực hiện chính sách an sinh xã hội

9:15, Thứ Sáu, 30-9-2022

(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm ty tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện (BHTN) đã từng bước được hoàn thiện và hướng tới mở rộng phạm vi bao phủ, tạo cơ hội cho mọi người dân trong việc tiếp cận, tham gia, thụ hưởng chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân. 

BHXH huyện Quảng Ninh trao sổ BHXH tự nguyện cho hộ nghèo xã Vĩnh Ninh

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN.

Hằng năm, BHXH huyện Quảng Ninh đã tích cực tham mưu các văn bản cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành cấp huyện, xã thị trấn về việc tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên đia bàn; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho các xã, thị trấn… đồng thời phối hợp với Bưu điện huyện, các ban ngành, đoàn thể, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền; phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện trong giám định khám bệnh, chữa bệnh BHYT nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ đối tượng có thẻ BHYT đến khám, chữa bệnh. 

Ông Lê Thanh Tiến, Giám đốc BHXH huyện Quảng Ninh cho biết “Xác định công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân là khâu then chốt, BHXH huyện Quảng Ninh chỉ đạo các đại lý thu ở xã, thị trấn thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt như lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt, tập huấn, giao ban công tác hội; phối hợp tổ chức truyền thông, đối thoại với người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, từ đó người dân tích cực tham gia hưởng ứng”.

Nhờ thực hiện đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp nên công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. BHXH huyện đã khai thác thêm được 23 đơn vị ngoài Nhà nước với 48 lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Toàn huyện có 5.276 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt hơn 93% kế hoạch; 4.132 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt trên 73% kế hoạch; 4.626 người tham gia BHTN, đạt 92% kế hoạch và 81.101 người tham gia BHYT, đạt hơn 95% kế hoạch BHXH tỉnh giao. Số thu bảo hiểm hơn 106.288 triệu đồng, đạt gần 59% kế hoạch BHXH tỉnh giao. Tỷ lệ nợ BHXH được kiểm soát tốt, công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm đảm bảo an toàn; việc cải cách hành chính, giao dịch điện tử, ứng dụng bảo hiểm xã hội số tiếp tục được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia, hưởng lợi các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…

Tuyên truyền lưu động phát triển đối tượng BHXH tự nguyện

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, BHXH huyện Quảng Ninh cũng gặp khó khăn đó là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thu nhập của người dâm giảm sút nên hạn chế trong việc tham gia các loại hình bảo hiểm; tỷ lệ bao phủ BHYT chưa bền vững; nhóm cá nhân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình chưa cao; việc quản lý sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT có lúc chưa hiệu quả, chất lượng khám chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu của người có thẻ BHYT; tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH của một số doanh nghiệp vẫn còn xảy ra.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, khoảng 35% lực lượng lao động tham gia BHTN và trên 95% dân số tham gia BHYT, trong thời gian tới,  BHXH huyện Quảng Ninh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt Nghi quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XII) về cải cách chính sách BHXH; Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 15/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, trên địa bàn tỉnh…

BHXH huyện tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đơn vị, các đoàn thể cũng như để Nhân dân hiểu sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, vai trò, lợi ích của chính sách bảo hiểm này; chú trọng công tác quản lý quỹ BHXH; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. BHXH huyện tiếp tục mở rộng độ bao phủ BHYT, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thay đổi tác phong, lề lối làm việc; nâng cao chất lượng phục vụ trên tất cả những lĩnh vực công tác theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

CTV - Ng. Khang (Đài TTTH Quảng Ninh)

Các tin khác