Chi tiết bài viết

HĐND huyện Minh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 9

16:12, Thứ Tư, 21-12-2022

(Quang Binh Portal) - HĐND huyện Minh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, sự nỗ lực của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục đạt được những kết quả tích cực; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân dần dần được nâng lên. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 11.000 tấn, đạt 99,5% kế hoạch, sản lượng thịt hơi xuất chuồng trên 2.200 tấn, đạt 100,6% kế hoạch; diện tích rừng trồng mới tập trung 1.550 ha, đạt 169% kế hoạch; sản xuất lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ, nuôi trồng thủy sản cũng được chú trọng đầu tư phát triển; thu ngân sách trên địa bàn thực hiện được hơn 50 tỷ đồng, so với dự toán đạt 151,1% dự toán giao… Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 37,9%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,65% so với năm 2021. 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào quá trình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, HĐND huyện năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và thông qua các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp. 

Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian để đại biểu HĐND chất vấn các cơ quan, phòng, ban, đơn vị một cách dân chủ, thẳng thắn, làm rõ những nội dung còn tồn đọng, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2022. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: Đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng, xử lý vi phạm Luật Đất đai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân còn chậm, khẩn trương bổ sung biên chế công chức xã và biên chế cho các trường; chính sách ưu đãi, hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh trong chăn nuôi; phương án chuyển đổi diện tích sản xuất bị bỏ hoang và chính sách về Bảo hiểm Y tế cho người dân…

Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX đã thảo luận và biểu quyết thông qua 08 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; điều chỉnh quyết toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2023; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; kế hoạch đầu tư công năm 2023; lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện.

CTV Quỳnh Thư (Trung tâm VH-TT&TT Minh Hóa)

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)