Chi tiết bài viết

Thị xã Ba Đồn: Tổ chức bắn pháo hoa đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

15:53, Thứ Ba, 27-12-2022

(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Kế hoạch số 2454/KH-UBND của UBND thị xã Ba Đồn về Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo Kế hoạch, Thị xã Ba Đồn sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón tết Nguyên đán 01 điểm tại cầu Quảng Hải 2. Thời gian bắn 15 phút, từ 00h00 đến 00h15 phút ngày 22/01/2023 (tức mùng 1 tết Nguyên đán).

Việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; đồng thời củng cố niềm tin, tăng cường sự đoàn kết của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Thông qua đó, cũng góp phần làm chuyển biến nhận thức, tư tưởng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn…

PV Hồng Lựu
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)