Chi tiết bài viết

Đồng Hới triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh, thành phố về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

5:5, Thứ Bảy, 7-1-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 05/01/2023, thành phố Đồng Hới tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Hới chủ trì hội nghị.

Với chủ đề năm 2023 là “Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số”, thành phố Đồng Hới tiếp tục triển khai các hạng mục trong Đề án xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; chú trọng việc nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công nhân, viên chức nhằm xây dựng một nền công vụ trách nhiệm, chuyên nghiệp; củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, toàn thành phố phấn đấu tổng thu ngân sách đạt trên 1.707 tỷ đồng; đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp, triển khai thủ tục đầu tư dự án đầu tư mới năm 2023; giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tập trung chỉ đạo xã Bảo Ninh hoàn thành tiêu chí đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu vào năm 2023 và 05 xã còn lại thực hiện hoàn thành tiêu chí đạt xã nông thôn mới nâng cao theo quy định; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị; thực hiện quyết liệt giải pháp kích cầu, quảng bá du lịch; giải quyết việc làm cho 5.100 lao động; đẩy mạnh chuyển đổi số…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy yêu cầu trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đề ra, các cơ quan chuyên môn, đơn vị và UBND xã, phường xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện. Đồng chí lưu ý, trước mắt thành phố tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023; chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn để người dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền an toàn, đầm ấm.        

Cái Huệ (Đài TT-TH thành phố Đồng Hới)

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)