Chi tiết bài viết

Thị xã Ba Đồn triển khai nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số năm 2023

5:2, Thứ Bảy, 7-1-2023

(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 05/01/2023, thị xã Ba Đồn đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác chuyển đổi số năm 2022 và triển khai  nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan quản lý Nhà nước được đẩy mạnh, từng bước cải thiện chất lượng dịch vụ công hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc trao đổi văn bản trên môi trường mạng, tỷ lệ văn bản đi, đến trên môi trường mạng đạt 98%. Hạ tầng công nghệ thông tin được chú trọng đầu tư xây dựng. Cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo. Đặc biệt, UBND thị xã đã chỉ đạo quyết liệt việc sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, nhất là việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số. 100% phòng, ban chuyên môn, đơn vị, 16/16 xã, phường đã triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có ký số, không gửi văn bản giấy đối với các loại văn bản theo quy định. Trong năm, đã thực hiện gửi 25. 484 văn bản điện tử, trong đó có 23.346 văn bản có ký số lãnh đạo, tỷ lệ văn bản, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng tại cơ quan cấp thị là 98%, cấp xã là 90%...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị mình, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong thời gian tới.

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian tới, thị xã Ba Đồn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền lợi ích của chuyển đổi số bằng nhiều hình thức; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; thực hiện tốt sự tương tác giữa chính quyền và Nhân dân; phấn đấu 100% văn bản xử lý trên phần mềm…

CTV Lệ Hằng (Trung tâm VH-TT&TT thị xã Ba Đồn)

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)