Chi tiết bài viết

Huyện Bố Trạch: Có hơn 500 ha sắn bị nhiễm bệnh khảm lá sắn

11:7, Thứ Ba, 14-3-2023

(Quang Binh Portal) - Bố Trạch là một trong những huyện có diện tích sắn bị lây nhiễm bệnh virus khảm lá khá nhanh trong thời gian gần đây. Hiện nay, trên địa bàn huyện có hơn 500 ha sắn bị nhiễm bệnh virus khảm lá sắn, tập trung chủ yếu tại các xã Tây Trạch, Phú Định, Xuân Trạch, Hòa Trạch, Nam Trạch, Vạn Trạch với tỷ lệ bệnh phổ biến 05 - 10%, nơi cao 15 - 30%, cục bộ 70 - 100%.

Diện tích sắn huyện Bố Trạch bị bệnh virus khảm lá sắn

Để chủ động phòng, chống bệnh virus khảm lá sắn, chính quyền địa phương đang khoanh vùng diện tích bị bệnh và hướng dẫn bà con tập trung xịt thuốc trừ bọ phấn trắng truyền bệnh; đồng thời nhổ bỏ cây sắn nhiễm bệnh để tiêu hủy bằng cách chất đống để đốt và chôn lấp tiêu hủy nguồn bệnh.

Đối với diện tích sắn có ≥ 70% số cây bị nhiễm bệnh thì nhổ bỏ tiêu hủy toàn bộ diện tích sắn; diện tích có < 70% số cây bị nhiễm bệnh thì nhổ bỏ tiêu hủy các cây bệnh; sau 15 - 30 ngày xử lý, nhổ bỏ tiêu hủy sắn bị bệnh tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện còn bệnh hoặc củ sắn, hom sắn còn lại mọc mầm thì tiếp tục nhổ bỏ tiêu hủy triệt để. Huyện Bố Trạch cũng đã chỉ đạo các địa phương chưa phát hiện bệnh virus khảm lá sắn tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện sớm bệnh khảm lá sắn, thống kê, khoanh vùng diện tích nhiễm bệnh để chỉ đạo nhổ bỏ tiêu hủy theo đúng quy định.

PV ĐHà

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)