Chi tiết bài viết

Thành phố Đồng Hới triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023

16:16, Thứ Sáu, 17-3-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 16/3/2023, UBND thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023.

Năm 2022, thành phố Đồng Hới đã thực hiện tốt việc cải cách hành chính trên tất cả lĩnh vực về chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, chế độ công vụ, tài chính công và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Kết quả, năm 2022, Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Đồng Hới được UBND tỉnh đánh giá, xếp vào nhóm “Tốt” thứ 5/8 huyện, thị xã, thành phố; 15/15 xã, phường thuộc nhóm “Tốt”, trong đó phường Đức Ninh Đông là đơn vị xếp thứ Nhất.

Mặc dù Chỉ số cải cách hành chính thành phố được xếp nhóm “Tốt” nhưng thứ hạng chưa cao; nhiều lĩnh vực có tiêu chí thành phần không có điểm hoặc đạt điểm thấp. 

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban, đơn vị xã, phường đã tham luận về những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính năm 2023, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phấn đấu 100% công dân, tổ chức, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ trực tiếp đều được cấp tài khoản trên Cổng Dịch vụ công; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn; đảm bảo tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 30% tổng số hồ sơ của thủ tục hành chính đã xây dựng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần.

Dịp này, UBND thành phố đã khen thưởng cho 05 tập thể và 05 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2022.

CTV Cái Thị Huệ (Đài TTTH Đồng Hới)

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)