Chi tiết bài viết

Thị xã Ba Đồn gọi khám công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự đạt 100%

14:35, Thứ Năm, 14-9-2023

(Quang Binh Portal) - Năm 2023, thị xã Ba Đồn phát lệnh gọi khám sức khỏe cho 294 công dân, trong đó thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) tại các đơn vị 90 công dân, đạt 100%; tham gia Công an Nhân dân 19 công dân, đạt 79% chỉ tiêu trên giao. 

Có được kết quả trên là nhờ cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các cấp thường xuyên quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc quy trình tuyển quân. Cơ quan Quân sự, Công an, các ban, ngành, đoàn thể đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Hội đồng NVQS để triển khai công tác tuyển quân bảo đảm quân số và chất lượng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục được cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS từ thị xã đến cơ sở tiến hành đồng bộ; các hoạt động gặp mặt, tọa đàm, nói chuyện truyền thống, tặng quà cho công dân lên đường nhập ngũ được thực hiện chu đáo; những đơn vị nhận quân và ban, ngành, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho con em địa phương đang huấn luyện tại những đơn vị; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để động viên con em yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong thời gian tới, Hội đồng NVQS thị xã và các cơ sở tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền Luật NVQS; thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai đồng bộ những khâu trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; những thành viên Hội đồng NVQS thị xã chủ động bám sát, nắm chắc tình hình địa phương được phân công theo dõi, chỉ đạo, giúp xã, phường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024. Ngoài ra, các xã, phường thực hiện tốt công tác rà soát, nắm nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; quá trình tuyển quân phải thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật; thực hiện chính sách tạm miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật.

PV ĐHà

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập