Chi tiết bài viết

Lệ Thủy: Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

9:17, Thứ Tư, 15-11-2023

(Quang Binh Portal) - Với mục đích đưa kiến thức pháp luật đến với các tầng lớp Nhân dân, từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật, thời gian qua, huyện Lệ Thủy thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), giảm hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thông qua công tác hòa giải cơ sở, các tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng dân cư được giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Công tác PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, là cầu nối giữa hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật để đưa pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng đó, những năm qua, huyện Lệ Thủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về tuyên truyền PBGDPL; kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL; đồng thời xây dựng nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm của từng xã, thị trấn; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp huyện, xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền PBGDPL...

Hiện nay, huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thông huyện mở chuyên mục “Pháp luật và đời sống”, hàng tháng, phát thanh tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú như: Luật Dân sự, Hình sự, Đất đai, Bảo vệ môi trường, Luật Hòa giải ở cơ sở, Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Căn cước công dân, An ninh mạng và các quy định về bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia….; Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Cùng với đó, huyện đã kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện, xây dựng và bổ sung quy chế hoạt động nhằm tăng cường vai trò hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện, góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền PBGDPL tại địa phương; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo các xã, thị trấn kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền như tổ chức hội nghị, cuộc họp, hội thi  thôn, bản, khu dân cư, thông qua quy ước, hương ước phù hợp với thực tế tại địa phương, văn bản quy phạm pháp luật, các luật đã được người dân tiếp cận dễ dàng hơn, từ đó nâng cao nhận thức cho Nhân dân về pháp luật. Đặc biệt, các nội dung tuyên truyền được xây dựng đảm bảo tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, tác động trực tiếp tới nhận thức của các tầng lớp Nhân dân.

Hoạt động PBGDPL trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã được các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền cổ động trực quan như băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, phướn, xe tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường trọng điểm, chốt giao thông phức tạp hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Tháng Hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (01/11 - 31/11), bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 hàng năm… Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hạn chế vi phạm pháp luật.

Xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL phải thực hiện thường xuyên, liên tục, thời gian qua, huyện Lệ Thủy tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là giữa cơ quan Tư pháp, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; nghiên cứu nắm chắc đặc điểm, tình hình của từng địa bàn, đối tượng cần được tuyên truyền pháp luật để có nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL để Nhân dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, khắc phục tình trạng bị lợi dụng, bị kích động, lôi kéo; tổ chức tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng hương ước, quy ước đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp phong tục tập quán địa phương; quan tâm xây dựng, củng cố, lựa chọn những người có uy tín, tiêu biểu tham gia Tổ hòa giải ở thôn, tổ dân phố, kịp thời hòa giải những vụ việc mâu thuẫn phát sinh ngay tại địa bàn dân cư, khắc phục tình trạng gửi đơn thư khiếu kiện. Đồng chí Nguyễn Phúc Lương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Lệ Thủy cho biết: “Phát huy thành tích trong những năm qua về công tác hòa giải, hiện nay, Tổ hòa giải ở các địa phương được củng cố toàn diện, đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền với MTTQVN ở cơ sở trên văn bản chỉ đạo của cấp trên. Mặt trận huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các chương trình sơ kết, tổng kết công tác hòa giải để kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tổ chức làm tốt công tác hòa giải trên địa bàn huyện”.

Bên cạnh đó, công tác rà soát, củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn được thực hiện thường xuyên và kịp thời sau khi có sự biến động về nhân sự. Hiện nay, Hội đồng Phối hợp PBGDPL của huyện gồm 27 thành viên; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở cũng thường xuyên được kiện toàn. Toàn huyện có 11 báo cáo viên pháp luật; trên 320 tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở; 187 thôn, bản; 216 tổ hòa giải với 1.328 hòa giải viên. Năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, toàn huyện tiếp nhận là 200 vụ việc, trong đó hòa giải thành 147 vụ việc, hoà giải không thành 50 vụ việc, 03 vụ việc chưa giải quyết xong. Các tranh chấp chủ yếu phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình; mâu thuẫn giữa các bên…


Với nhiều biện pháp thiết thực, cùng với sự quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL ở huyện Lệ Thủy đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc, tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân; tăng cường đấu tranh phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật; duy trì, củng cố sự đoàn kết trong Nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương ở địa phương, nêu cao tinh thần sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

CTV Hồng Mến (Trung tâm Văn hóa TT & TT Lệ Thủy)
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập