Chi tiết bài viết

Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2023 huyện Quảng Trạch

16:9, Thứ Năm, 16-11-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 16/7/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3271/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2023 của huyện Quảng Trạch.

Cụ thể, tổng diện tích thực hiện Dự án 71.225,9 m2; diện tích rừng cần chuyển đổi sửu dụng sang mục đích khác là 12.807,5. Trong đó Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng tuyến đường từ chợ Quảng Lưu đi Trung tâm xã Quảng Thạch kết nối Tỉnh lộ 22, diện tích thực hiện Dự án là 34.328,7 m2, diện tích rừng cần chuyển đổi 4.616,1 m2 (gồm 4.431,2 m2 từ rừng trồng phòng hộ, 184,9 m2 từ rừng trồng sản xuất). 

Đối với Dự án Đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch) diện tích thực hiện Dự án 31.399,4 m2; diện tích rừng cần chuyển đổi 1.257,6 m2 từ rừng trồng sản xuất và Dự án Tuyến đường phía Bắc Trường Tiểu học, THCS kết nối với hồ Bàu Mây tại Trung tâm huyện lỵ, huyện Quảng Trạch diện tích Dự án 27.498,8 m2; diện tích rừng cần chuyển 6.933,8 m2 từ rừng sản xuất.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, chỉ đạo Chủ đầu tư thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo kế hoạch được duyệt. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật.

PV ĐHà

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập