Chi tiết bài viết

Huyện Bố Trạch: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

15:3, Thứ Tư, 27-3-2024

(Quang Binh Portal) - Tại Kế hoạch số 563/KH-BCĐ ban hành ngày 26/3/2024, UBND huyện Bố Trạch đã xây dựng cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện Bố Trạch giai đoạn 2024 - 2026”.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, từng bước đẩy lùi, làm chuyển hóa căn bản về tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện; triển khai đồng bộ biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm về ma túy; thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; đánh giá đúng thực trạng về tình hình có liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túy để chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm ma túy “từ sớm, từ xa”…

Kế hoạch gắn với các mục tiêu cụ thể: 100% văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống ma túy được triển khai đến cơ sở; hàng năm, 100%  UBND xã, thị trấn, trường học, cơ sở dạy học, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu dân cư được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức về công tác phòng, chống ma túy với hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp; 100% cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, thị trấn được tập huấn; từng bước kiềm chế, làm giảm số người nghiện, đến năm 2026 giảm ít nhất 20% số người nghiện ma túy; 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học không có tệ nạn ma túy, không để xảy ra tệ nạn ma túy tại các địa điểm công cộng; kiềm chế sự gia tăng số xã, thị trấn có tệ nạn ma túy dưới 01% so với năm trước; 100% người nghiện có hồ sơ quản lý; ngăn chặn, kiểm soát chặt chẽ hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp trên địa bàn; nâng tỷ lệ người nghiện ma túy được cai nghiện tại trung tâm, cơ sở có chức năng cai nghiện lên ít nhất 10%...

PV Hồng Lựu
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập