Chi tiết bài viết

Huyện Minh Hóa: Phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 97%

23:55, Thứ Sáu, 29-3-2024

(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND huyện Minh Hóa tại Quyết định số 427/QĐ-UBND ban hành ngày 28/3/2024 về việc tạm giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tự đóng năm 2024.

Theo đó, huyện Minh Hóa phấn đấu có 7.873 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tự đóng. Cụ thể về bảo hiểm xã hội tự nguyện, xã Xuân Hóa 236 chỉ tiêu; Hóa Sơn 38 chỉ tiêu; Tân Hóa 330 chỉ tiêu; Minh Hóa 318 chỉ tiêu; thị trấn Quy Đạt 575 chỉ tiêu; Yên Hóa 426 chỉ tiêu; Hóa Hợp 107 chỉ tiêu; Hóa Tiến 145 chỉ tiêu; Thượng Hóa 05 chỉ tiêu; Trung Hóa 290 chỉ tiêu; Hóa Phúc 22 chỉ tiêu; Hồng Hóa 64 chỉ tiêu; Hóa Thanh 42 chỉ tiêu; Trọng Hóa 05 chỉ tiêu; Dân Hóa 02 chỉ tiêu.

Đối với bảo hiểm y tế hộ gia đình tự đóng, xã Xuân Hóa 560 chỉ tiêu; Tân Hóa 482 chỉ tiêu; Minh Hóa 340 chỉ tiêu; thị trấn Quy Đạt 1.081 chỉ tiêu; Yên Hóa 620 chỉ tiêu; Hóa Hợp 473 chỉ tiêu; Hóa Tiến: 223 chỉ tiêu; Trung Hóa 777 chỉ tiêu; Hóa Phúc 10 chỉ tiêu; Hồng Hóa 566 chỉ tiêu; Hóa Thanh 13 chỉ tiêu; Trọng Hóa 05 chỉ tiêu; Dân Hóa 02 chỉ tiêu.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được giao năm 2024; nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện tốt chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập