Chi tiết bài viết

Thị xã Ba Đồn: Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024

16:31, Thứ Sáu, 28-6-2024

(Quang Binh Portal) - 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã tích cực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục ổn định và phát triển, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, sản lượng lương thực vụ Đông Xuân đạt 18.356 tấn, đạt 60,82% kế hoạch năm và vượt 1,79% kế hoạch vụ Đông Xuân 2024; sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước thực hiện được 2.503,7 tấn, đạt 50,07% kế hoạch năm, tăng 6,23% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thủy sản ước thực hiện được 8.667,1 tấn, đạt 50,1% kế hoạch năm, tăng 2,51% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện được 819,473 tỷ đồng, đạt 44,63% kế hoạch, tăng 8,28%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện được 3.644,641 tỷ đồng, đạt 51,1% kế hoạch, tăng 14,04%. Thu ngân sách đến hết tháng 6/2024 ước thực hiện 160,208 tỷ đồng, đạt 56,94% kế hoạch. Thị xã cũng đã giải quyết việc làm cho 1.889 lao động, đạt 63% so với kế hoạch đề ra.

Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh, UBND thị xã để triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm; tập trung chỉ đạo sản xuất, thu hoạch vụ Đông Xuân và vụ Hè thu 2024; quan tâm chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh; công tác tái đàn; chú trọng phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tuyên truyền, vận động ngư dân vươn khơi, bám biển; đồng thời triển khai quyết liệt Chương trình OCOP, chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị; nghiên cứu đưa sản phẩm hàng hóa thị xã lên sàn giao dịch điện tử. 

Bên cạnh đó, thị xã cũng tăng cường công tác kiểm tra về chất lượng hàng hóa, đo lường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống hàng giả hàng nhái, gian lận thương mại... ở các chợ, siêu thị trên địa bàn, phấn đấu các chỉ tiêu về thương mại dịch vụ đạt và vượt kế hoạch đề ra; tập trung giải quyết kịp thời hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn; chú trọng kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản trái phép; triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp tăng cường và phát triển nguồn thu ngân sách bảo đảm bền vững, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Mặt khác, thị xã cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm; chú trọng đào tạo nghề, xuất khẩu lao động theo kế hoạch; thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật hành chính và nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý kịp thời, đúng trình tự thủ tục các đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp nhận được; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần ổn định tình hình ngay từ cơ sở, đảm bảo đời sống của Nhân dân.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, 6 tháng cuối năm, thị xã Ba Đồn tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị; triển khai các nội dung để xây dựng thị xã Ba Đồn phấn đấu đạt đô thị loại III thuộc tỉnh vào năm 2026. Bên cạnh đó, thị xã tập trung sản xuất lúa vụ Hè thu đảm bảo theo kế hoạch; kịp thời thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, nhất là cây lúa; tăng cường công tác dự báo, tưới tiết kiệm và xây dựng phương án ứng phó hạn hán nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra; chú trọng triển khai chính sách phát triển chăn nuôi, tái tạo đàn gia súc, gia cầm; tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn, đặc biệt là dịch Cúm gia cầm, dịch Tả lợn Châu phi và bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu bò; đồng thời đôn đốc người dân thu hoạch diện tích nuôi trồng năm 2024 kịp thời trước mùa mưa bão; tiếp tục thực hiện Chương trình OCOP, phấn đấu đến cuối năm 2024 có 03 - 04 sản phẩm đạt 3 sao trở lên.

Ngoài ra, thị xã cũng sẽ quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển, sản xuất công nghiệp và ngành nghề nông thôn; khuyến khích doanh nghiệp, các thành phần kinh tế sản xuất, chế biến những sản phẩm có lợi thế của địa phương; đẩy mạnh triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là những sắc thuế đạt thấp, khoản thu cân đối chi thường xuyên, đảm bảo thu đạt kế hoạch đề ra; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong thu nợ đọng thuế, chống thất thu ở các ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn có khả năng thu; chú trọng thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, tạo sự chuyến biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo; tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập