Chi tiết bài viết

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2023

10:54, Thứ Hai, 20-3-2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2023)

 
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai,

Ngày 20/3

08h00

Đ/c Lâm dự Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030

Đ/c Hùng dự phiên chất vấn (trực tiếp) tại phiên họp lần thứ 21 của UB Thường vụ Quốc hội

13h30

 15h30

Đ/c Lâm kiểm tra công tác GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình

Đ/c Lâm làm việc với Công ty VidaXL (Hà Lan)

Thứ ba,

Ngày 21/3

08h00

Chủ tịch, đ/c Phong họp Thường trực Tỉnh ủy

14h00

Chủ tịch, đ/c Lâm dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 42

 Đ/c Phong làm việc với các, sở ngành về xử lý kỷ luật cán bộ

Đ/c Hùng đi kiểm tra cơ sở

Thứ tư,

Ngày 22/3

08h00

Chủ tịch làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4

Đ/c Phong dự Hội nghị trực tuyến “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên 2023”

14h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh hội ý lãnh đạo và họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Thứ năm,

Ngày 23/3

08h30

Chủ tịch, đ/c Lâm họp BCĐ dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình

Đ/c Hùng đi kiểm tra cơ sở

14h00

Đ/c Lâm họp BCĐ phòng chống dịch bệnh động vật

Thứ sáu,

Ngày 24/3

08h00

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh họp HĐND tỉnh lần thứ 9

Đ/c Hùng đi công tác đến hết ngày 25/3

Đ/c Phong đi công tác đến hết ngày 26/3

   

Thứ bảy,

Ngày 25/3

 

 

Đ/c Lâm trực lãnh đạo UBND tỉnhh

Chủ nhật,

Ngày 26/3

 

 

Đ/c Lâm trực lãnh đạo UBND tỉnhh

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh)

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)