Chi tiết bài viết

Thông tin tổ chức bộ máy của Thành phố Đồng Hới

8:57, Thứ Năm, 10-5-2018

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Địa chỉ:

 88, Phạm Văn Đồng, TP Đồng Hới

Điện thoại:

 0232. 3822091

Fax:

 0232. 3820888

Email:

 donghoi@quangbinh.gov.vn

Website:

 donghoi.quangbinh.gov.vn


I. LÃNH ĐẠO HĐND & UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI:

 Chủ tịch UBND: Hoàng Ngọc Đan

 Điện thoại: 0232. 3851737

 Email: danhn.dh@quangbinh.gov.vn

 P. Chủ tịch UBND: Hoàng Thị Thanh Nhung

 Điện thoại:

 Email: nhunghtt.dh@quangbinh.gov.vn

 P. Chủ tịch UBND: Nguyễn Đức Cường

 Điện thoại: 0232. 3822178

 Email: cuongnd.dh@quangbinh.gov.vn

 P. Chủ tịch UBND: Lê Hòa Sơn

 Điện thoại: 0232. 3823214

 Email: sonlh.dh@quangbinh.gov.vn

 Chủ tịch HĐND: Trần Phong

 Điện thoại:

 Email: phongt.dh@quangbinh.gov.vn

 Phó CT HĐND: Nguyễn Thị Mỹ Lợi

 Điện thoại:

 Email: lointm.dh@quangbinh.gov.vn

 

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND-UBND:

 Chánh Văn phòng: Hoàng Thị Thanh Duyên

 Điện thoại/Fax: 0232. 3823568/ 0232. 3820888

 Email: duyenhtt.dh@quangbinh.gov.vn

 Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Thị Hải Lý

 Điện thoại: 0232. 3842601

 Email: lydth.dh@quangbinh.gov.vn

 Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Minh Thành

 Điện thoại: 0232. 3829782

 Email: thanhhm.dh@quangbinh.gov.vn

 

III. CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG:

1. Trung tâm một cửa liên thông

- Điện thoại: 0232. 3824590


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập