Chi tiết bài viết

Thông tin TCBM Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy

15:36, Thứ Tư, 1-3-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY

Huyen Le Thuy

Địa chỉ:

01 Hùng Vương, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy

Điện thoại:

 0232. 3882551

Fax:

 0232. 3883276

Email:

 lethuy@quangbinh.gov.vn

Website:

 lethuy.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HĐND VÀ UBND HUYỆN LỆ THỦY

 Chủ tịch UBND: Đặng Đại Tình

      Điện thoại: 0232. 3966678

      Email: tinhdd.lt@quangbinh.gov.vn
       

 Phó Chủ tịch UBND: Lê Văn Sơn

           Điện thoại: 0232. 3964941

           Email: sonlv.lt@quangbinh.gov.vn
   
 Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Hữu Hán

           Điện thoại: 0232. 3882566

           Email: hannh.lt@quangbinh.gov.vn
         

 Phó Chủ tịch UBND: Đặng Thị Hồng Thắm

      Điện thoại: 0232. 3882567

      Email: thamdth.lt@quangbinh.gov.vn

 Chủ tịch HĐND: Lê Vĩnh Thế

           Điện thoại: 0232 3882572

           Email: thelv.lt@quangbinh.gov.vn
        

 Phó Chủ tịch HĐND: Võ Thị Thanh Thủy

           Điện thoại: 0232. 3882562

           Email: thuyvtt.lt@quangbinh.gov.vn

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

 Chánh văn phòng: Phan Đình Tư

 Điện thoại: 0232. 3882551

 Email: tupd.lt@quangbinh.gov.vn
      

 Phó Chánh văn phòng: Trần Thị Ngọc Anh

 Điện thoại: 0232. 3882349

 Email: anhttn.lt@quangbinh.gov.vn
        

 Phó Chánh văn phòng: Trần Đức Thọ

 Điện thoại: 0232. 3882074

 Email: thotd.lt@quangbinh.gov.vn   

     

III. CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

1. Bộ phận hành chính

- Điện thoại: 0232. 3882349

2. Bộ phận tổng hợp

- Điện thoại: 0232. 3962128

3. Văn thư

- Điện thoại: 0232. 3882553

4. Bộ phận Một cửa liên thông

- Điện thoại: 0232. 3883028

5. Ban tiếp công dân

- Điện thoại: 0232. 3882990


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập