Chi tiết bài viết

Thông tin TCBM Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy

15:36, Thứ Tư, 1-3-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY

Huyen Le Thuy

Địa chỉ:

01 Hùng Vương, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy

Điện thoại:

 0232. 3882551

Fax:

 0232. 3883276

Email:

 lethuy@quangbinh.gov.vn

Website:

 lethuy.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HĐND VÀ UBND HUYỆN LỆ THỦY

 Chủ tịch UBND: Đặng Đại Tình

      Điện thoại: 0232. 3966678

      Email: tinhdd.lt@quangbinh.gov.vn
       

 Phó Chủ tịch UBND: Lê Văn Sơn

           Điện thoại: 0232. 3964941

           Email: sonlv.lt@quangbinh.gov.vn
   
 Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Hữu Hán

           Điện thoại: 0232. 3882566

           Email: hannh.lt@quangbinh.gov.vn
         

 Phó Chủ tịch UBND: Đặng Thị Hồng Thắm

      Điện thoại: 0232. 3882567

      Email: thamdth.lt@quangbinh.gov.vn

 Chủ tịch HĐND: Lê Vĩnh Thế

           Điện thoại: 0232 3882572

           Email: thelv.lt@quangbinh.gov.vn
        

 Phó Chủ tịch HĐND: Võ Thị Thanh Thủy

           Điện thoại: 0232. 3882562

           Email: thuyvtt.lt@quangbinh.gov.vn

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

 Chánh văn phòng: Phan Đình Tư

 Điện thoại: 0232. 3882551

 Email: tupd.lt@quangbinh.gov.vn
      

 Phó Chánh văn phòng: Trần Thị Ngọc Anh

 Điện thoại: 0232. 3882349

 Email: anhttn.lt@quangbinh.gov.vn
        

 Phó Chánh văn phòng: Trần Đức Thọ

 Điện thoại: 0232. 3882074

 Email: thotd.lt@quangbinh.gov.vn   

     

III. CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

1. Bộ phận hành chính

- Điện thoại: 0232. 3882349

2. Bộ phận tổng hợp

- Điện thoại: 0232. 3962128

3. Văn thư

- Điện thoại: 0232. 3882553

4. Bộ phận Một cửa liên thông

- Điện thoại: 0232. 3883028

5. Ban tiếp công dân

- Điện thoại: 0232. 3882990


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)