Chi tiết bài viết

Thông tin tổ chức bộ máy UBND huyện Bố Trạch

15:59, Thứ Sáu, 24-5-2019

UBND HUYỆN BỐ TRẠCH

Huyen Bo Trach

Địa chỉ:

Số 332, Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch

Điện thoại:

0232. 3611187

Fax:

0232. 3862121

Email:

botrach@quangbinh.gov.vn

Website:

botrach.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HĐND VÀ UBND HUYỆN:

 Chủ tịch UBND: Nguyễn Ngọc Tuấn

 Điện thoại: 0232. 3862234

 Email: tuannn.bt@quangbinh.gov.vn
         

 Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Thủy

 Điện thoại: 0915383577

 Email: thuynv.bt@quangbinh.gov.vn
       

 Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Hữu Hồng

 Điện thoại: 0232. 3862678

 Email: hongnh.bt@quangbinh.gov.vn
   

 Phó Chủ tịch UBND: Bùi Quốc Thanh

 Điện thoại: 0912515056

 Email: thanhbq.bt@quangbinh.gov.vn

 Chủ tịch HĐND: Lê Công Toán

 Điện thoại: 0912709541

 Email: toanlc.bt@quangbinh.gov.vn

 

 Phó Chủ tịch HĐND: Hoàng Văn Minh

 Điện thoại: 0914926267

 Email: minhhv.bt@quangbinh.gov.vn

   
II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG:

 Chánh Văn phòng: Phan Hải Hà

 Điện thoại: 0912708696

 Email: haph.bt@quangbinh.gov.vn

 Phó Văn phòng: Trần Ngọc Hà

 Điện thoại: 0983307353

 Email: hatn.bt@quangbinh.gov.vn

 Phó Văn phòng: Phan Ngọc Lâm

 Điện thoại: 0912159893

 Email: lampn.bt@quangbinh.gov.vn

 

    

  III. CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

1. Bộ phận Tổng hợp

- Điện thoại: 0232. 3863338

2. Bộ phận Văn thư

- Điện thoại: 0232. 3611177

3. Bộ phận Tiếp công dân

- Điện thoại: 0232. 3863828

4. Bộ phận Một cửa

- Điện thoại: 0232. 3862810

5. Bộ phận Hành chính

- Điện thoại: 0232. 3863339


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập